Hiri dhe shpresa

688 hir dhe shpresëNë tregimin e të mjerëve (Të mjerët), pas lirimit nga burgu, Zhan Valzhani ftohet në rezidencën e një peshkopi, i jepet një vakt dhe një dhomë për natën. Gjatë natës, Valzhani vjedh disa nga sendet e argjendta dhe ia mbath, por kapet nga xhandarët, të cilët e sjellin përsëri te peshkopi me sendet e vjedhura. Në vend që ta akuzonte Zhanin, peshkopi i jep dy shandan argjendi dhe të jep përshtypjen se ai ia dha sendet.

Zhan Valzhani, i ngurtësuar dhe cinik nga një dënim i gjatë me burg për vjedhjen e bukës për të ushqyer fëmijët e motrës së tij, u bë një person tjetër përmes këtij akti hiri nga peshkopi. Në vend që të kthehej në burg, ai mundi të fillonte një jetë të ndershme. Në vend që të jetonte jetën e një të dënuari, tani atij iu dha shpresa. A nuk është ky mesazhi që ne duhet t'i sjellim një bote që është bërë e errët? Pali i shkroi kongregacionit në Selanik: «Por ai, Zoti ynë Jezu Krisht dhe Perëndia Ati ynë, që na deshi dhe na dha ngushëllim të përjetshëm dhe shpresë të mirë me anë të hirit, ngushëllojnë zemrat tuaja dhe ju forcojnë në gjithçka që është e mirë Vepra dhe Fjala. »(2. Sel 2,16-17)

Kush është burimi i shpresës sonë? Është Perëndia ynë Triuni që na jep inkurajim të përjetshëm dhe shpresë të mirë: «Lëvduar qoftë Perëndia, Ati i Zotit tonë Jezu Krisht, i cili, sipas mëshirës së tij të madhe, na rilindi në një shpresë të gjallë nëpërmjet ringjalljes së Jezu Krishtit. nga të vdekurit, në një trashëgimi të padurueshme, të papërlyer dhe të padurueshme, e cila ruhet në qiell për ju që ruheni nga fuqia e Perëndisë nëpërmjet besimit për lumturinë, e cila është përgatitur për t'u zbuluar në kohën e fundit »(1. Peter 1,3-5)

Apostulli Pjetër thotë se nëpërmjet ringjalljes së Jezusit kemi një shpresë të gjallë. Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë janë burimi i gjithë dashurisë dhe hirit. Kur ta kuptojmë këtë, do të inkurajohemi shumë dhe do të na jepet shpresa tani dhe për të ardhmen. Kjo shpresë, e cila na inkurajon dhe na forcon, na shtyn të përgjigjemi me fjalë dhe vepra të mira. Si besimtarë që besojnë se njerëzit janë krijuar sipas shëmbëlltyrës së Zotit, ne duam të lëmë përshtypje pozitive te të tjerët në marrëdhëniet tona ndërpersonale. Ne duam që të tjerët të ndihen të inkurajuar, të fuqizuar dhe me shpresë. Fatkeqësisht, nëse nuk përqendrohemi te shpresa që ekziston te Jezusi, marrëdhëniet tona me njerëzit mund t'i lënë të tjerët të ndihen të dekurajuar, të padashur, të zhvlerësuar dhe të pashpresë. Kjo është diçka për të cilën duhet të mendojmë vërtet në të gjitha takimet tona me njerëzit e tjerë.

Jeta ndonjëherë është shumë e ndërlikuar dhe ne përballemi me sfida në marrëdhëniet me të tjerët, por edhe me veten.Si i përballojmë ne si prindër që duam të rrisim dhe mbështesim fëmijët e tyre, kur ato lindin? Si i përballojmë ne si punëdhënës, mbikëqyrës apo administrator vështirësitë me një punonjës apo punonjës? A përgatitemi duke u fokusuar në marrëdhënien tonë me Krishtin? E vërteta është se njerëzit tanë janë të dashur dhe të vlerësuar nga Zoti?

Është e dhimbshme të durosh fjalimin negativ, abuzimin verbal, trajtimin e padrejtë dhe lëndimin. Nëse nuk përqendrohemi në të vërtetën e mrekullueshme se asgjë nuk mund të na ndajë nga dashuria dhe hiri i Perëndisë, ne lehtë mund të dorëzohemi dhe të lejojmë që negativiteti të na thajë, duke na lënë të dekurajuar dhe të pamotivuar. Falë Zotit, ne kemi shpresë dhe mund t'u kujtojmë të tjerëve shpresën që është në ne dhe mund të jetë në ta: “Por shenjtëroni Zotin Krisht në zemrat tuaja. Jini të gatshëm në çdo kohë të jeni përgjegjës ndaj kujtdo që ju kërkon llogari për shpresën që është në ju, dhe bëjeni këtë me butësi dhe frikë, dhe kini një ndërgjegje të qetë, që ata që shpifin për ju të turpërohen kur të shikoni sjelljen tuaj të mirë për të sharë në Krishtin »(1. Peter 3,15-16)

Pra, cila është arsyeja e shpresës që kemi? Është dashuria dhe hiri i Perëndisë që na është dhënë në Jezusin. Kështu jetojmë ne. Ne jemi marrësit e dashurisë së tij të hirshme. Nëpërmjet Atit, Jezu Krishti na do dhe na jep një inkurajim të pafund dhe një shpresë të sigurt: “Por Ai, Zoti ynë Jezu Krisht dhe Perëndia Ati ynë, që na deshi dhe na dha ngushëllim të përjetshëm dhe shpresë të mirë me anë të hirit. ngushëlloni zemrat tuaja dhe ju forconi në çdo vepër dhe fjalë të mirë »(2. Sel 2,16-17)

Me ndihmën e Frymës së Shenjtë që banon në ne, ne mësojmë të kuptojmë dhe të besojmë në shpresën që kemi te Jezusi. Pjetri na nxit të mos humbasim qëndrimin tonë të patundur: “Por rrituni në hirin dhe njohurinë e Zotit dhe Shpëtimtarit tonë Jezu Krisht. Lavdi atij tani dhe përgjithmonë!" (2. Peter 3,18).

Në fund të muzikalit Les Miserables, Jean Valjean këndon këngën "Kush jam unë?" Kënga përmban tekstin: «Më dha shpresë kur ajo u zhduk. Ai më dha forcë që të mund të kapërceja”. Dikush mund të pyesë veten nëse këto fjalë vijnë nga letra e Palit drejtuar besimtarëve në Romë: "Perëndia i shpresës, megjithatë, ju mbush me çdo gëzim dhe paqe në besim, që të bëheni gjithnjë e më të pasur në shpresë me anë të fuqisë së Frymës së Shenjtë. " (Romakëve 15,13).

Për shkak të ringjalljes së Jezusit dhe mesazhit të lidhur me shpresën për një të ardhme të mrekullueshme, është mirë të reflektojmë mbi aktin më të lartë të dashurisë së Jezusit: «Ai që ishte në formë hyjnore nuk e konsideronte grabitje të barabartë me Perëndinë, por u zbraz dhe mori formën e një shërbëtori, u bë si njerëzit dhe u njoh si njeri në dukje »(Filipianëve 2,6-7)

Jezusi e përuli veten për t'u bërë njeri. Ai e hiron secilin prej nesh me dashamirësi, që të mbushemi me shpresën e tij. Jezu Krishti është shpresa jonë e gjallë!

nga Robert Regazzoli