Mendoni për Jezusin me gëzim

699 mendon për Jezusin me gëzimJezusi tha që ta kujtojmë Atë sa herë që vijmë në tryezën e Zotit. Në vitet e mëparshme, sakramenti ishte një rast i qetë dhe serioz për mua. Kisha një ndjenjë të pakëndshme duke folur me njerëz të tjerë para ose pas ceremonisë, sepse po përpiqesha të ruaja solemnitetin. Edhe pse mendojmë për Jezusin, i cili vdiq pak pasi ndau darkën e fundit me miqtë e tij, ky rast nuk duhet të konsiderohet si një shërbim funerali.

Si do ta përkujtojmë? A do të vajtojmë dhe vajtojmë si një grup vajtuesish me pagesë? A duhet të qajmë dhe të jemi të trishtuar? A duhet të mendojmë për Jezusin me ankesa faji apo keqardhje që për shkak të mëkatit tonë Ai pësoi një vdekje kaq të tmerrshme—vdekjen e një krimineli—nga një instrument romak torture? A është koha e pendimit dhe rrëfimit të mëkateve? Ndoshta kjo bëhet më mirë në mënyrë private, megjithëse ndonjëherë këto ndjenja lindin kur mendojmë për vdekjen e Jezusit.

Po t'i qasemi kësaj kohe kujtimi nga një këndvështrim krejtësisht tjetër? Jezusi u tha dishepujve të tij: «Shkoni në qytet dhe i thoni njërit prej tyre: 'Mësuesi thotë: 'Koha ime është afër; Unë do të ha darkën e Pashkës me ju me dishepujt e mi” (Mateu 26,18). Atë mbrëmje, ndërsa u ul me ta për të pirë darkën e fundit dhe për të folur me ta për herë të fundit, kishte shumë në mendje. Jezusi e dinte se nuk do të hante më me ta derisa mbretëria e Perëndisë të shfaqej në plotësinë e saj.

Jezusi kishte kaluar tre vjet e gjysmë me këta burra dhe i donte shumë. Ai u tha dishepujve të tij: "Dëshiroja të haja këtë qengj të Pashkës me ju përpara se të vuaja" (Luka 2 Kor.2,15).

Le ta mendojmë atë si Birin e Perëndisë që erdhi në tokë për të jetuar mes nesh dhe për të qenë një prej nesh. Ai është Ai që, në formën e personit të Tij, na solli lirinë nga ligji, nga zinxhirët e mëkatit dhe nga shtypja e vdekjes. Ai na çliroi nga frika e së ardhmes, na dha mundësinë për të njohur Atin dhe mundësinë për t'u thirrur dhe për të qenë fëmijë të Perëndisë. “Ai mori bukën, falënderoi, e theu dhe ua dha atyre duke thënë: “Ky është trupi im që është dhënë për ju; bëje këtë në kujtimin tim” (Luka 2 Kor2,19). Le të gëzohemi teksa kujtojmë Jezu Krishtin, të cilin Perëndia e vajosi: “Fryma e Zotit Perëndi është mbi mua, sepse Zoti më ka vajosur. Ai më ka dërguar për t'u sjellë lajmin e mirë të varfërve, për të lidhur ata me zemër të thyer, për t'u predikuar lirinë robërve dhe robërve që të jenë të lirë dhe të lirë" (Isaia 61,1).

Jezusi e duroi kryqin për shkak të gëzimit që e priste. Është e vështirë të imagjinohet një gëzim kaq i madh. Sigurisht që nuk ishte gëzim njerëzor apo tokësor. Duhet të ketë qenë gëzimi i të qenit Zot! Gëzimi i Qiellit. Gëzimi i përjetësisë! Është një gëzim që as nuk mund ta imagjinojmë apo ta përshkruajmë!

Ky është Ai, Jezu Krishti, të cilin ne duhet ta kujtojmë. Jezusi, që e ktheu pikëllimin tonë në gëzim dhe që na fton të jemi pjesë e jetës së tij, tani dhe përgjithmonë. Le ta kujtojmë me një buzëqeshje në fytyrë, me një britmë gëzimi në buzë dhe me zemra të lehta të mbushura me gëzimin e njohjes dhe të bashkimit me Zotin tonë Krisht Jezus!

nga Tammy Tkach