Universi në zgjerim

730 universi në zgjerimKur Albert Ajnshtajni botoi teorinë e tij të përgjithshme të relativitetit në vitin 1916, ai ndryshoi botën e shkencës përgjithmonë. Një nga zbulimet më novator që ai formuloi ka të bëjë me zgjerimin e vazhdueshëm të universit. Ky fakt mahnitës na kujton jo vetëm sa i gjerë është universi, por edhe atë që tha psalmisti: “Zoti është i mëshirshëm dhe i dhembshur, i durueshëm dhe plot mirësi. Ai nuk do të debatojë gjithmonë dhe nuk do të mbetet përgjithmonë i zemëruar. Ai nuk na trajtoi sipas mëkateve tona dhe nuk na shpërbleu sipas paudhësive tona. Sepse sa të lartë janë qiejt mbi tokën, aq është mëshira e tij për ata që kanë frikë prej tij; aq sa është lindja nga perëndimi, ai ka hequr nga ne shkeljet tona" (Psalmi 103,8-11 Bibla e Kasapit).

Po, kaq tepër i vërtetë është hiri i Perëndisë për shkak të sakrificës së Birit të Tij të vetëm, Zotit tonë Jezu Krisht. Formulimi i psalmistit: "Aq larg është lindja nga perëndimi" shpërthen qëllimisht imagjinatën tonë të një madhësie që tejkalon edhe universin e perceptueshëm. Teleskopi James Webb jep imazhet e para. NASA prezantoi imazhin më të mprehtë dhe më të thellë infra të kuqe të universit deri më sot, duke hapur perspektiva të reja mbi historinë e universit tonë.

Rrjedhimisht, askush nuk mund ta imagjinojë shtrirjen e shpëtimit tonë në Krishtin, veçanërisht kur mendoni se çfarë përfshin e gjithë kjo. Mëkatet tona na ndajnë nga Perëndia. Por vdekja e Krishtit në kryq ndryshoi gjithçka. Hendeku midis Zotit dhe nesh është i mbyllur. Në Krishtin, Perëndia e pajtoi botën me veten e tij. Ne jemi të ftuar në shoqërinë e Tij si familje, në një marrëdhënie të përsosur me Perëndinë Triuni për gjithë përjetësinë. Ai na dërgon Frymën e Shenjtë për të na ndihmuar t'i afrohemi Atij dhe ta vendosim jetën tonë nën kujdesin e Tij, në mënyrë që të bëhemi si Krishti.

Herën tjetër kur ju shikoni qiellin e natës, mos harroni se hiri i Perëndisë tejkalon të gjitha dimensionet e universit dhe se edhe distancat më të gjata që njohim janë të vogla në krahasim me shtrirjen e dashurisë së tij për ne.

nga Joseph Tkach