Nëse isha Perëndi

Për të qenë i sinqertë, ndonjëherë e kam të vështirë ta kuptoj Zotin. Ai thjesht nuk merr gjithmonë vendimet që unë do të merrja po të isha në vendin e tij. Për shembull, nëse do të isha Zot, nuk do ta lejoja të binte shi mbi fushat e fshatarëve të mesëm dhe të urryer. Vetëm fermerët e mirë dhe të sinqertë do të binin shi prej meje, por Bibla thotë se Zoti e lëshon shiun e tij mbi të drejtë dhe të padrejtë (Mateu 5,45).

Wenn ich Gott wäre, dann würden nur die bösen Menschen früh sterben und die guten würden ein langes glückliches Leben führen. Aber die Bibel besagt, dass Gott manchmal auch die Gerechten umkommen lässt, weil sie dem Bösen entkommen sollen (Jesaja 57, 1). Wenn ich Gott wäre, dann würde ich jeden Menschen immer ganz genau wissen lassen, was ihn in der Zukunft erwartet. Es gäbe keine Frage darüber, was ich mir bei etwas gedacht habe. Es wäre alles sorgfältig geplant und leicht verständlich. Aber die Bibel besagt, dass uns Gott nur durch einen trüben Spiegel schauen lässt (1. Korinther 13, 12). Wenn ich Gott wäre, dann gäbe es auf dieser Welt kein Leid. Aber Gott sagt, dass diese Welt nicht ihm, sondern dem Teufel gehört, und deshalb schreitet er nicht immer ein und lässt Dinge geschehen, die wir nicht nachvollziehen können (2. Korinther 4, 4).

Wenn ich Gott wäre, dann würden Christen nicht verfolgt werden, schliesslich versuchen sie doch nur Gott nachzufolgen und das zu tun, was er ihnen aufträgt. Aber in der Bibel steht, dass jeder Mensch, der Gott nachfolgt, verfolgt werden wird (2. Timotheus 3, 12).

Nëse isha Perëndi, sfidat e jetës do të ishin të njëjta për të gjithë. Por Bibla thotë se secili prej nesh po lufton me gjëra të ndryshme dhe se përpjekjet tona duhet të rrahin nga ne dhe askush tjetër. (Heb 12, 1)

Unë nuk jam Zoti - për fat të mirë për këtë botë. Perëndia ka një avantazh të caktuar mbi mua: Ai është i gjithëdijshëm dhe unë nuk jam. Duke gjykuar nga zgjedhjet që Perëndia bën për jetën time ose jetën e një personi tjetër është budallallëk i pastër, sepse vetëm Zoti e di se kur duhet të marrë shi dhe kur jo. Vetëm ai e di kur të jetojë ose të vdes. Vetëm ai e di kur është mirë që ne të kuptojmë gjërat dhe ngjarjet dhe kur jo. Vetëm ai e di se cilat luftëra dhe sfida sjellin rezultatet më të mira në jetën tonë dhe cilat nuk e bëjnë. Vetëm ai e di se si punon për ne, kështu që ai të përlëvdohet.

Pra, nuk është për ne, është vetëm për të, kështu që le të mbajmë sytë tek Jezusi (Heb 12, 2). Nuk është gjithmonë e lehtë të ndjekësh këtë kërkesë, por është akoma një alternativë më e mirë sesa të besosh se do ta bëja më mirë se Perëndia.

nga Barbara Dahlgren


pdfNëse isha Perëndi?