Bota angelike

110 botën e engjëjve

Engjëjt janë shpirtra të krijuara. Ata janë të pajisur me vullnet të lirë. Engjëjt e shenjtë shërbejnë Perëndisë si të dërguarit dhe agjentët, janë shërbyer shpirtrat për ata që janë për të marrë shpëtimin, dhe Krishti shoqërojë kthimin e tij. Engjëjt e pabindur janë quajtur demonët, frymërat e liga dhe frymërat e liga. Engjëjt janë shpirtra, të dërguarit dhe shërbëtorët e Perëndisë. (Hebrew 1,14, zbulimi 1,1, 22,6, Matthew 25,31, 2 Petrus 2,4 ;. Markus 1,23; Mateu 10,1)

Çfarë mëson ungjilli për engjëjt

Ungjijtë nuk kanë për qëllim t'i përgjigjen të gjitha pyetjeve tona rreth engjëjve. Ata vetëm na japin informacion të rastësishëm kur engjëjt hyjnë në skenë.

Në historinë e ungjillit, engjëjt hyjnë në skenë përpara Jezusit. Gabrieli iu shfaq Zakariasve për të njoftuar se do të kishte një djalë - Gjon Pagëzori (Lk 1,11-19). Gabrieli i tha gjithashtu Marisë se do të kishte një djalë (V. 26-38). Jozefi u tregua për këtë nga një engjëll në ëndërr (Mt 1,20-24).

Një engjëll i njoftoi barinjtë lindjen e Jezusit dhe një mik qiellor lavdëroi Perëndinë (Lk 2,9-15). Një engjëll iu shfaq përsëri Jozefit në një ëndërr për ta çuar larg, për të ikur në Egjipt dhe më pas u kthye kur ishte i sigurt (2,13.19).

Engjëjt përmenden përsëri në tundimin e Jezusit. Satani citoi një pasazh biblik mbi mbrojtjen e engjëjve dhe engjëjve që shërbeu Jezui pasi tundimi ishte mbaruar (Mt 4,6.11). Një engjëll ndihmoi Jezusin në kopshtin e Gjetsemanit gjatë një tundimi të rëndë (Lk 22,43).

Engjëjt gjithashtu luajtën një rol të rëndësishëm në ringjalljen e Jezuit, siç na tregojnë katër Ungjijtë. Një engjëll rrokullisi gurin dhe u tha grave se Jezusi ishte ringjallur (Mt 28,2-5). Gratë panë një ose dy engjëj brenda varrit (Mk 16,5, Lk 24,4.23, Joh 20,11).

Lajmëtarët hyjnorë vunë në dukje rëndësinë e ringjalljes.

Jezui tha se engjëjt gjithashtu do të luajnë një rol të rëndësishëm në kthimin. Engjëjt do ta shoqërojnë atë në kthim dhe do të mbledhin të zgjedhurit për shpëtim dhe të ligjtë për shkatërrim (Mt 13,39-49; 24,31).

Jezusi mund të thërriste legjione engjëjsh, por ai nuk kërkoi atë (Mt 26,53). Ata do ta shoqërojnë kur të kthehet. Engjëjt do të përfshihen në gjykatë (Lk 12,8-9). Kjo ndoshta është koha kur njerëzit i shohin engjëjt "duke shkuar lart e poshtë mbi Birin e Njeriut" (Joh 1,51).

Engjëjt mund të shfaqen si një person ose me lavdi të pazakontë (Lk 2,9; 24,4). Ata nuk vdesin dhe nuk martohen, gjë që padyshim do të thotë se ata nuk kanë seksualitet dhe nuk riprodhohen (Lk 20,35-36). Njerëzit ndonjëherë besojnë se ngjarjet e pazakonta janë shkaktuar nga engjëjt (Joh 5,4, 12,29).

Jezusi tha, "Ata të vegjël që besojnë në mua" kanë engjëjt në qiell që kujdesen për ta (Mt 18,6.10). Engjëjt gëzohen kur njerëzit kthehen te Perëndia dhe engjëjt sjellin të drejtët e ikur në parajsë (Lk 15,10; 16,22).

Michael Morrison


pdfBota angelike