Shërbimi i kishës në Bazel

Përshkrim

në CF Spittler-Haus në 4051 Bazel