Kush është Perëndia?

Kur Bibla përmend "Zot", NUK do të thotë një qenie e vetme në kuptimin e një "plaku me mjekër dhe kapelë të theksuar", i cili quhet Zot. Bibla e njeh Zotin që na krijoi si bashkim të tre personave të veçantë ose "të ndryshëm", domethënë Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë. Babai nuk është djali dhe djali nuk është babai. Fryma e Shenjtë nuk është babai apo djali. Megjithëse kanë personalitete të ndryshme, ato kanë të njëjtat motive, qëllime dhe të njëjtën dashuri, dhe kanë të njëjtin thelb dhe të njëjtën qenie (Zanafilla 1:1; Mateu 26:28, Lluka 19: 3,21-22).

Trini

Të tre personat e Zotit janë aq të afërt dhe aq të njohur me njëri-tjetrin saqë nëse njohim një person të Zotit, ne njohim edhe njerëzit e tjerë. Kjo është arsyeja pse Jezui zbulon se Zoti është një dhe ne duhet ta mbajmë në mend këtë kur themi se ekziston vetëm një Zot (Marku 12,29). Të mendosh që të tre personat e Zotit janë asgjë më pak se një do të ishte të tradhtosh unitetin dhe intimitetin e Zotit! Zoti është dashuri dhe kjo do të thotë që Zoti është një qenie me marrëdhënie të ngushta (1 Gjonit 4,16). Për shkak të kësaj të vërtete për Zotin, Zoti ndonjëherë quhet "Triniteti" ose "Zoti i Trinitetit". Triniteti dhe Triniteti të dy nënkuptojnë "tre në unitet". Kur themi fjalën "Zot", ne flasim gjithmonë për tre njerëz të ndryshëm në unitet - Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë (Mateu 3,16-17; 28,19). Shtë e ngjashme me mënyrën se si ne i kuptojmë termat "familje" dhe "ekip". Një "ekip" ose një "familje" me njerëz të ndryshëm, por ekuivalentë. Kjo NUK do të thotë se ekzistojnë tre perëndi sepse Zoti është vetëm një Zot, por tre njerëz të ndryshëm në NJE qenie të Zotit (1 Korintasve 12,4: 6-2; 13 Korintasve 14).

Adoptim

Zoti Triniteti gëzon një marrëdhënie kaq të përsosur me njëri-tjetrin sa që morën vendimin që të mos e mbanin atë marrëdhënie me veten e tyre. Justshtë thjesht shumë mirë për këtë! Triun Perëndia dëshironte të përfshijë të tjerët në marrëdhënien e tij të dashurisë, në mënyrë që të tjerët të shijojnë plotësisht këtë jetë, përgjithmonë, si një dhuratë falas. Synimi i Triunës së Zotit për të ndarë jetën e tij të gëzueshme me të tjerët ishte arsyeja për të gjithë krijimin, dhe veçanërisht për krijimin e njerëzimit (Psalmi 8, Hebrenjve 2,5: 8!). Kjo do të thotë Testamenti i Ri
fjalët «adoptoj» ose «birësim» (Galatasve 4,4-7; Efesianëve 1,3-6; Romakëve 8,15-17.23). Zoti Triune synonte të përfshijë të gjithë krijimin në çdo aspekt të jetës së Zotit! Adoptimi është arsyeja e parë dhe e vetme e Zotit për çdo gjë të krijuar! Thjesht imagjinoni lajmin e mirë të Zotit si plani "A", ku "A" qëndron për "birësim"!

mishërim

Për shkak se Zoti, Triniteti, ekzistonte përpara se të ekzistonte ajo që ne e quajmë krijim, së pari duhej të sillte ekzistencën e krijimit në mënyrë që ta përvetësonte. të përfshihet nëse vetë Zoti i trekëndëshit nuk solli krijimin në këtë marrëdhënie? Në fund të fundit, nëse nuk jeni Zot, nuk mund të bëheni Zot në asnjë mënyrë! Diçka e krijuar NUK mund të bëhet diçka e pa krijuar. Në një farë mënyre, Zoti triun do të duhej të bëhej një krijesë dhe të mbetet një krijesë (ndërsa mbetet në të njëjtën kohë Zoti) nëse Zoti dëshiron të na sjellë përgjithmonë në marrëdhënien e tij të përbashkët dhe të na mbajë atje. Këtu hyn në lojë mishërimi i Jezuit, njeri-Hyjni. Zoti, Biri u bë njeri - kjo do të thotë se nuk është aspak për shkak të përpjekjeve tona për të sjellë veten në një marrëdhënie me Perëndinë. Zoti i Triun, në hirin e tij, përfshiu të gjithë krijimin në Jezusin, Birin e Perëndisë, në marrëdhënien e tij. E vetmja mënyrë për të sjellë krijimin në marrëdhëniet e Zotit të Triunës ishte që Perëndia të përulet në Jezus dhe të pranojë krijimin përmes një veprimi vullnetar dhe të qëllimshëm. Ky akt i Zotit të trekëndëshit për t'u bashkuar lirshëm në marrëdhëniet e tyre përmes Jezusit quhet "hiri" (Efesianëve 1,2: 2,4; 7: 2-3,18; Pjetrit).

Plani i Perëndisë për t'u bërë njeri për miratimin tonë do të thoshte se Jezusi do të kishte ardhur tek ne edhe sikur të mos kishim mëkatuar kurrë! Perëndia trinor na krijoi që të na pranonte! Perëndia nuk na krijoi që të na shpëtonte nga mëkati, edhe pse Perëndia na shpëtoi nga mëkati i mëkatit. Jezu Krishti NUK është plan «B» ose një pasardhje e Zotit. Nuk është thjesht një suva e përdorur për të mbuluar problemin tonë të mëkatit. E vërteta befasuese është se Jezui ishte mendimi i parë dhe i vetëm i Zotit për të na sjellë në një marrëdhënie me Perëndinë. Jezusi është përmbushja e planit "A", i cili u fillua para krijimit të botës (Efesianëve 1,5: 6-13,8; Zbulesa). Jezusi erdhi të na përfshijë në marrëdhëniet e Zotit Triune, pasi Zoti kishte planifikuar që në fillim, dhe asgjë, madje as mëkati ynë, nuk mund ta parandalonte këtë plan! Të gjithë jemi të shpëtuar në Jezusin (1 Timoteut 4,9: 10) sepse Zoti ishte në ankth për të përmbushur planin e tij të birësimit! Zoti i Trinit vendosi këtë plan të birësimit tonë në Jezusin para se të krijoheshim, dhe ne jemi fëmijë të adoptuar të TANI TANI! (Galatasve 4,4-7; Efesianëve 1,3-6; Romakëve 8,15-17.23)!

Sekreti dhe udhëzimi

Ky plan i Zotit të trekëndëshit për të përvetësuar të gjithë krijimin në një marrëdhënie me veten e tij përmes Jezusit ishte një herë një sekret që askush nuk e dinte (Kolosianëve 1,24-29). Sidoqoftë, pasi Jezusi u ngjit në parajsë, ai dërgoi Frymën e Shenjtë të së Vërtetës për të zbuluar këtë përfshirje dhe përfshirje në jetën e Zotit (Gjoni 16:5, 15). Përmes udhëzimit të Frymës së Shenjtë, e cila tani është derdhur në të gjithë njerëzimin (Veprat 2,17) dhe nga besimtarët që besojnë dhe përshëndesin këtë të vërtetë (Efesianëve 1,11: 14), ky mister është bërë i njohur në mbarë botën (Kolosianëve 1,3-6)! Nëse kjo e vërtetë mbahet e fshehtë, ne nuk mund ta pranojmë atë dhe të përjetojmë lirinë e saj. Në vend të kësaj, ne besojmë gënjeshtra dhe përjetojmë të gjitha llojet e problemeve me marrëdhëniet negative (Romakëve 3, 9-20; Romakëve 5,12: 19!). Vetëm kur mësojmë të vërtetën për veten në Jezusin, ne fillojmë të kuptojmë se sa mëkatare ishte të shohim Jezusin gabimisht në bashkimin e tij me të gjithë njerëzit në mbarë botën (Gjoni 14,20:1; 5,14 Korintasve 16: 4,6; Efesianëve!). Zoti do që të gjithë ta dinë se kush është me të vërtetë dhe kush jemi në të (1 Timoteut 2,1: 8)!
Ky është lajmi i mirë i hirit të Tij në Jezusin (Veprat 20, 24).

Përmbledhje

Nisur nga kjo teologji, e përqendruar te personi i Jezusit, nuk është detyra jonë të "shpëtojmë" njerëzit. Ne duam t'i ndihmojmë ata të njohin se kush është Jezusi dhe kush janë ata tashmë në të - fëmijët e birësuar të Zotit! Në thelb, ne duam që ju të dini se ju tashmë i përkisni Perëndisë në Jezusin (dhe kjo do t'i inkurajojë ata të besojnë se po sillen si duhet dhe të shpëtohen!)

nga Tim Brassell


pdfKush është Perëndia?