Hiri i Perëndisë

276 hiri Hiri është fjala e parë në emrin tonë sepse përshkruan më së miri udhëtimin tonë individual dhe të përbashkët drejt Zotit tek Jezu Krishti përmes Frymës së Shenjtë. "Përkundrazi, ne besojmë se me hirin e Zotit Jezus do të shpëtohemi, ashtu si do të jenë" (Veprat 15, 11). Ne jemi "pa meritë të drejtë nga hiri i Tij përmes shëlbimit përmes Krishtit Jezus" (Romakëve 3:24). Vetëm me anë të hirit, Zoti na lë (përmes Krishtit) ndajnë në drejtësinë e tij. Bibla vazhdimisht na mëson se mesazhi i besimit është një mesazh për hirin e Zotit (Veprat 14,3; 20,24; 20,32).

Baza e marrëdhënies së Perëndisë me njeriun ka qenë gjithmonë hiri dhe e vërteta. Ndërsa ligji ishte shprehje e këtyre vlerave, vetë hiri i Perëndisë gjeti shprehje të plotë nëpërmjet Jezu Krishtit. Me hirin e Perëndisë ne shpëtohemi vetëm nga Jezu Krishti dhe jo duke e mbajtur ligjin. Ligji sipas të cilit çdo njeri është i mallkuar nuk është fjala e fundit e Perëndisë për ne. Fjala e tij e fundit për ne është Jezusi. Ai është zbulesa e përsosur dhe personale e hirit dhe e vërteta e Perëndisë që ai i ka dhënë lirshëm njerëzimit.

Bindja jonë sipas ligjit është e justifikuar dhe e drejtë. Ne nuk marrim sjellje të ligjshme nga vetja, sepse Zoti nuk është i burgosur i ligjeve dhe ligjësive të tij. Zoti në ne punon në lirinë hyjnore sipas vullnetit të tij. Vullneti i tij përcaktohet me anë të hirit dhe shëlbimit. Apostulli Pal shkroi si vijon: «Unë nuk po heq hirin e Perëndisë; sepse nëse drejtësia hyn përmes ligjit, Krishti vdiq kot " (Galatasve 2:21). Pali përshkruan hirin e Perëndisë si alternativën e vetme që nuk dëshiron ta hedhë poshtë. Hiri nuk është një gjë që peshohet dhe matet dhe që mund të tregtohet me të. Hiri është mirësia e gjallë e Zotit përmes së cilës ai ndjek zemrën dhe mendjen njerëzore dhe i ndryshon të dy. Në letrën e tij drejtuar kishës në Romë, Pali shkruan se e vetmja gjë që përpiqemi të arrijmë përmes përpjekjes sonë është mëkati, gjegjësisht vetë vdekja. Ky është lajmi i keq. Por ka edhe një të mirë, sepse "dhurata e Zotit është jeta e përjetshme në Krishtin Jezus, Zoti ynë" (Romakëve 6:24). Jezusi është hiri i Zotit. Redshtë shëlbimi i Zotit që është lëshuar për të gjithë njerëzit.