Udhëtimi juaj i ardhshëm

Lexues i dashur, lexues i dashur507 udhëtimin tuaj të ardhshëm

Në foton e kopertinës mund të shihni tre kalorës me deve që kalojnë shkretëtirën. Ejani me mua dhe përjetoni udhëtimin që u zhvillua rreth 2000 vjet më parë. Ju shikoni qiellin me yje që lëviz mbi kalorësit atëherë dhe mbi ju sot. Ata besonin se një yll shumë i veçantë u tregonte rrugën drejt Jezusit, Mbretit të porsalindur të Judenjve. Pavarësisht se sa e gjatë dhe e vështirë ishte rruga, ata donin të shihnin dhe të adhuronin Jezusin. Pasi arritën në Jerusalem, ata vareshin nga ndihma e jashtme për të gjetur rrugën e tyre. Ata morën përgjigjen e pyetjes së tyre nga krerët e priftërinjve dhe skribët: "Dhe ti, Betlehem Efratah, që je i vogël midis qyteteve të Judës, nga ti do të dalë Zoti në Izrael, origjina e të cilit ka qenë nga fillimi dhe përjetë". (Mi 5,1).

Njerëzit e mençur nga Lindja e gjetën Jezusin, ku më vonë ylli u ndal dhe ata adhuruan Jezusin dhe i dhanë dhuratat e tyre. Në një ëndërr, Perëndia i urdhëroi ata të ktheheshin në tokën e tyre me një rrugë tjetër.

Gjithmonë është mbresëlënëse për mua të shikoj qiellin e madh të ndritshëm. Krijuesi i universit është Perëndia i Triuneve i zbuluar nëpërmjet Jezusit tek ne njerëzit. Prandaj unë jam i ri çdo ditë që ta takoj dhe ta adhuroj. Syri im shpirtëror e sheh atë nëpërmjet besimit që mora si dhuratë nga Perëndia. Unë jam i vetëdijshëm se për momentin nuk mund ta shoh atë ballë për ballë, por kur të kthehet në tokë, unë mund ta shoh atë ashtu siç është.

Megjithëse besimi im është vetëm madhësia e farës së sinapit, unë e di se Perëndia Atë më jep Jezusin. Dhe më pëlqen ta pranoj këtë dhuratë.
Por fatmirësisht, kjo dhuratë nuk nënkuptohet vetëm për mua, por për ata që besojnë se Jezusi është Shpëtimtari, Shpëtimtari dhe Shpëtimtari i tyre. Ai çliron secilin nga robëria e mëkatit, shpëton çdo njeri nga vdekja e përjetshme dhe është Shpëtimtari me anë të plagëve të të cilit çdo shëron, i cili ia beson jetën atij dhe beson në të.

Ku udhëtimi yt të çon? Ndoshta në vendin ku u takua Jezusi! Besoni në të, edhe nëse ju çon përsëri në vendin tuaj në një rrugë tjetër, siç u shpjegua më sipër. Ylli mund t'ju bëjë të hapni zemrën tuaj në udhëtimin tuaj të ardhshëm. Jezusi gjithmonë dëshiron t'ju japë dhurata të pasura me dashurinë e tij.

Sinqerisht, shoqëruesi juaj i udhëtimit
Toni Püntener


pdfUdhëtimi juaj i ardhshëm