Kurorëzuar me gjemba

Kur Jezusi u akuzua për një krim të denjë për vdekje në gjykatë, ushtarët gërshetuan gjemba në një kurorë të improvizuar dhe ia vendosën në kokë9,2). I vunë një mantel të purpurt dhe e tallnin duke i thënë: “Të fala, mbret i Judenjve!” ndërsa e goditnin në fytyrë dhe e shkelmonin.

Ushtarët e bënë këtë për t'u argëtuar, por Ungjijtë e përfshijnë këtë histori si një pjesë të rëndësishme të gjyqit të Jezusit. Unë dyshoj se ata po e thurin këtë histori sepse ka një të vërtetë ironike - Jezusi është Mbreti, por mbretërimi i Tij do të paraprihej nga refuzimi, tallja dhe vuajtja. Ai ka një kurorë me gjemba, sepse ai është sundimtari i një bote plot dhimbje dhe si mbret i kësaj bote të shthurur, ai tregoi të drejtën e tij për të sunduar duke vuajtur vetë dhimbjen. Ai u kurorëzua me gjemba (vetëm nga dhimbje të mëdha) (i dha autoriteti).

Kuptimi gjithashtu për ne

Kurora e Thorns është gjithashtu e rëndësishme për jetën tonë - kjo nuk është vetëm pjesë e një skene filmike, ku ne jemi të zhytur plotësisht në vuajtjet që Jezusi kalonte për të qenë Shpëtimtari ynë. Jezusi tha se nëse duam ta ndjekim atë, duhet të marrim çdo ditë kryqin tonë - dhe ai mund të thoshte me lehtësi se duhet të mbajmë një kurorë me gjemba. Ne jemi të lidhur me Jezusin në kryqëzimin e vuajtjes.

Kurora me gjemba ka kuptim për Jezusin dhe ka kuptim për çdo person që ndjek Jezusin. E pëlqeni atë 1. Libri i Moisiut përshkruan se si Adami dhe Eva e hodhën poshtë Perëndinë dhe morën vendimin të përjetonin vetë atë që është e keqe dhe çfarë është e mirë.  

Nuk ka asgjë të keqe të njohësh dallimin mes të mirës dhe të keqes - por është e gabuar të pësosh të keqen, sepse është rruga e ferrave, rruga e vuajtjes. Meqë Jezusi erdhi për të shpallur ardhjen e Mbretërisë së Perëndisë, nuk është çudi që njerëzimi, ende i tjetërsuar nga Perëndia, e hodhi poshtë atë dhe e shprehu me gjemba dhe vdekje.

Jezusi e pranoi këtë refuzim - ai pranoi kurorën prej gjembash - si pjesë e kupa e hidhur të vuajtjeve të cilat njerëzit vuajnë kështu që ai mund të hapë derën për ne për të marrë larg me të këtë botë të lotëve. Në këtë botë, qeveritë vendosin gjemba në kokat e qytetarëve. Në këtë botë, Jezusi vuajti të gjitha ajo donte të bënte për të, kështu që ai mund të çlirojë ata nga kjo botë e ligësisë dhe ferra të gjithë ne.

Bota që do të vijë do të qeveriset nga njeriu që ka kapërcyer rrugën e mprehtë - dhe ata që i kanë dhënë besnikërinë e tyre do të zënë vendin e tyre në qeverinë e këtij krijimi të ri.

Ne të gjithë përjetojmë kurorat tona me gjemba. Të gjithë duhet të mbajmë kryqin tonë. Ne të gjithë jetojmë në këtë botë të rënë dhe ndajmë dhimbjen dhe shqetësimin e saj. Por kurora me gjemba dhe kryqi i vdekjes kanë gjetur korrespondencën e tyre tek Jezusi, i cili na pyet: “Ejani tek unë, të gjithë ju që jeni të mundimshëm dhe të rënduar; Unë dua t'ju freskoj. Merrni mbi vete zgjedhën time dhe mësoni nga unë; sepse unë jam zemërbutë dhe i përulur në zemër; kështu do të gjeni prehje për selenin tuaj. Sepse zgjedha ime është e butë dhe barra ime është e lehtë” (Mateu 11,28-29)

nga Joseph Tkach


pdfKurorëzuar me gjemba