Për të përmbushur ligjin

363 plotëson ligjin «Në të vërtetë është hiri i pastër që shpëtuat. Ju vetë nuk mund të bëni asgjë, por të pranoni me besim atë që ju jep Zoti. Ju nuk e keni fituar atë duke bërë asgjë; sepse Zoti nuk do që dikush të jetë në gjendje të mbështetet në arritjet e veta » (Efesianëve 2,8-9 GN).

Pali shkroi: «Dashuria nuk i bën dëm fqinjit të dikujt; kështu që tani është dashuria për përmbushjen e ligjit » (Romakëve 13,10 Bibla e Cyrihut). Shtë interesante që për nga natyra ne priremi ta kthejmë këtë deklaratë. Ne veçanërisht duam të dimë se ku jemi në marrëdhënie. Ne duam të jemi në gjendje të shohim qartë se si qëndrojmë me të tjerët. Ideja që ligji është mënyra për të përmbushur dashurinë është shumë më e lehtë për t’u matur, më e lehtë për t’u trajtuar sesa ideja që dashuria është mënyra për të përmbushur ligjin.

Në këtë mënyrë të të menduarit, ekziston problemi që një person mund ta përmbushë ligjin pa dashur. Por nuk mund të duash pa përmbushur ligjin. Ligji jep udhëzime se si do të sillet një person që e do. Dallimi midis ligjit dhe dashurisë është se dashuria punon nga brenda, një person ndryshon nga brenda; ligji, nga ana tjetër, ndikon vetëm në sjelljen e jashtme, të jashtme.

Kjo është për shkak se dashuria dhe ligji kanë ide shumë të ndryshme. Një person i cili udhëhiqet nga dashuria nuk ka nevojë për udhëzime se si të sillet me dashuri, por një person i udhëhequr nga ligji ka nevojë për atë. Kemi frikë se pa parime të forta udhëheqëse, siç është ligji që na detyron të veprojmë siç duhet, ndoshta nuk do të sillemi në përputhje me rrethanat. Megjithatë, dashuria e vërtetë nuk është e kushtëzuar, nuk mund të detyrohet ose të detyrohet. Është dhënë lirisht dhe lirisht, përndryshe nuk është dashuri. Mund të jetë pranimi ose njohja miqësore, por jo dashuria, sepse dashuria nuk është kusht. Miratimi dhe njohja zakonisht janë të kushtëzuara dhe shpesh të hutuara me dashurinë.

Kjo është arsyeja pse e ashtuquajtura dashuri jonë përmbushet kaq lehtë kur njerëzit që duam nuk i plotësojnë pritjet dhe kërkesat tona. Kjo lloj dashurie është vërtet njohje që ne i japim ose i përmbahemi në varësi të sjelljes. Shumë prej nesh janë trajtuar në këtë mënyrë nga prindërit, mësuesit dhe eprorët tanë, dhe shpesh ne i trajtojmë fëmijët tanë me mendime të humbura.

Ndoshta kjo është arsyeja pse ne ndjehemi aq të pakëndshëm për idenë se besimi në Krishtin ka tejkaluar ligjin. Ne duam t'i masim të tjerët me diçka. Por nëse ata shpëtohen me anë të hirit me anë të besimit, atë që ata vërtet janë, atëherë nuk kemi më nevojë për një shkallë. Nëse Perëndia i do ata, pavarësisht nga mëkatet e tyre, si mund t'i vlerësojmë ata aq pak dhe të mos e pranojmë dashurinë prej tyre, nëse nuk veprojnë sipas ideve tona?

E pra, lajmi i mirë është se ne të gjithë shpëtohemi me anë të hirit vetëm me anë të besimit. Ne mund të jemi shumë mirënjohës për këtë, sepse askush, përveç Jezusit, nuk ka arritur matjen e shpëtimit. Falënderoj Perëndinë për dashurinë e tij të pakushtëzuar përmes së cilës na shpengon dhe na shndërron në natyrën e Krishtit!

nga Joseph Tkack


pdfPër të përmbushur ligjin