Eja tek unë!

Komm zu mir Mbesa jonë tre vjeçare Emory Grace është kurioze dhe mëson shumë shpejt, por si të gjithë fëmijët e vegjël, ajo ka vështirësi ta bëjë veten të kuptohet. Kur flas me të, ajo më shikon dhe mendon me veten time: Unë shoh gojën tuaj duke lëvizur, dëgjoj fjalë, por nuk kam ide se çfarë doni të më thoni. Pastaj hapi krahët dhe them: Eja tek unë! Ajo vrapon për të gjetur dashurinë e saj.

Kjo më kujton kur babai i saj ishte më i ri. Kishte raste që ai nuk i kuptonte sepse i mungonte informacioni i nevojshëm dhe, në situata të tjera, thjesht nuk kishte përvojën ose pjekurinë për të kuptuar. Unë i thashë: Duhet të më besosh ose do ta kuptosh më vonë. Kur i thashë këto fjalë, gjithmonë kujtoja ato që Zoti tha përmes profetit Isaia: "Mendimet e mia nuk janë mendimet e tua, dhe rrugët e tua nuk janë rrugët e mia, thotë Zoti, por aq sa qielli është më i lartë se toka , kështu që mënyrat e mia janë më të larta se mënyrat tuaja dhe mendimet e mia sesa mendimet tuaja " (Isaia 55,8: 9).

Zoti na kujton se ai ka gjithçka nën kontroll. Ne nuk kemi pse të kuptojmë të gjitha detajet e ndërlikuara, por mund të jemi të sigurt se ai është dashuri. Ne nuk mund ta kuptojmë plotësisht hirin, mëshirën e Zotit, faljen e plotë dhe dashurinë e pakushtëzuar. Dashuria e tij është shumë më tepër se çdo dashuri që mund të jap; është e pakushtëzuar. Kjo do të thotë se në asnjë mënyrë nuk varet nga unë. Zoti është dashuri. Jo vetëm që Zoti e ka dashurinë dhe e ushtron atë, por Ai është dashuri e personifikuar. Dhembshuria dhe falja e tij janë totale - nuk ka kufij - ai i ka fshirë dhe hequr mëkatet me aq sa lindja është larg nga perëndimi - asgjë nuk mbahet mend. Si e bën ai Nuk e di; rrugët e tij janë shumë më larg se rrugët e mia dhe unë e lavdëroj atë për të. Ai thjesht na thotë të vijmë tek ai.
Emory, mbesa jonë mund të mos i kuptojë të gjitha fjalët që dalin nga goja ime, por ajo i kupton saktësisht kur hap krahët. Ajo e di që gjyshi e do atë, megjithëse nuk mund ta shpjegoj dashurinë time sepse në këtë pikë mendimet e mia janë më të larta nga sa mund ta kuptojë mendja e saj. E njëjta gjë vlen edhe për Zotin. Dashuria e tij për ne shprehet në një mënyrë që shkon përtej të kuptuarit tonë.

Ju nuk mund të kuptoni gjithçka që e bëri Jezusin njerëzor dhe kuptimin e plotë të jetës, vdekjes dhe ringjalljes së tij. Por si Emory, ju e dini saktësisht se çfarë është dashuria dhe çfarë do të thotë kur Jezusi hap krahët dhe thotë: "Ejani tek unë!"

nga Greg Williams