Shumë e mirë për të qenë e vërtetë

236 ju nuk merrni asgjë falas Shumica e të krishterëve nuk e besojnë ungjillin - ata mendojnë se shpëtimi mund të arrihet vetëm nëse dikush e fiton atë përmes besimit dhe një jete moralisht të përsosur. "Ju nuk merrni asgjë në jetë." "Nëse tingëllon shumë mirë për të qenë e vërtetë, atëherë ndoshta nuk është e vërtetë." Këto fakte të njohura të jetës janë futur vazhdimisht te secili prej nesh përmes përvojave personale. Por porosia e krishterë është kundër. Ungjilli është me të vërtetë më shumë se i bukur. Ajo ofron një dhuratë.

Teologu i ndjerë Trinitar, Thomas Torrence e vendosi në këtë mënyrë: "Jezu Krishti vdiq për ju pikërisht sepse ju jeni mëkatar dhe plotësisht i padenjë për të dhe kështu ju bëri juve tuaj, madje edhe më parë dhe pavarësisht besimit tuaj në të ju ka lidhur aq ngushtë me ju përmes dashurisë së tij sa që ai kurrë nuk do t'ju lejojë të shkoni. Edhe nëse e refuzoni atë dhe e dërgoni veten në ferr, dashuria e tij nuk do të pushojë kurrë ". (The Mediation of Christ, Colorado Springs, CO: Helmers & Howard, 1992, 94).

Në fakt, kjo tingëllon shumë e mirë për të qenë e vërtetë! Ndoshta kjo është arsyeja pse shumica e të krishterëve nuk e besojnë me të vërtetë. Ndoshta kjo është arsyeja pse shumica e të krishterëve mendojnë se vetëm ata që fitojnë me anë të besimit dhe një jete moralisht të patëmetë do ta marrin shpëtimin.

Megjithatë, Bibla thotë se Perëndia na ka dhënë gjithçka - hir, drejtësi dhe shpëtim - nëpërmjet Jezu Krishtit. Nuk mund ta ndihmojmë. Ky përkushtim i përsosur për ne, kjo dashuri e papërshkrueshme, kjo haraç e pakushtëzuar, nuk mund të shpresonim që të fitonim vetveten në një mijë jetë.

Shumica prej nesh ende mendojnë se ungjilli ka të bëjë kryesisht me përmirësimin e sjelljes sonë. Ne besojmë se Zoti i do vetëm ata që "drejtohen dhe marrin rrugën e duhur". Por sipas Biblës, ungjilli nuk ka të bëjë me përmirësimin e sjelljes. 1 Gjonit 4,19 thotë se ungjilli ka të bëjë me dashurinë - jo se ne e duam Perëndinë, por se Ai na do. Ne të gjithë e dimë se dashuria nuk mund të realizohet me forcë ose forcë, ose me ligj ose kontratë. Mund të jepet dhe pranohet vetëm vullnetarisht. Zoti i pëlqen t'u japë atyre dhe do që ne të pranojmë haptas që Krishti jeton në ne dhe na mundëson që ta duam atë dhe njeri-tjetrin.

Në 1. Cor. 1,30 qëndron për Jezu Krishtin është drejtësia jonë, shenjtërimi ynë dhe shpëtimi ynë. Ne nuk mund t'i ofrojmë atij drejtësi. Përkundrazi, ne i besojmë atij që të jetë gjithçka për ne në të cilën ne jemi të pafuqishëm. Sepse ai na deshi i pari, ne u liruam nga zemrat tona egoiste për ta dashur atë dhe njëri-tjetrin.

Perëndia tashmë ju ka dashur para se të lindët. Ai ju do, edhe pse jeni mëkatar. Ai kurrë nuk do të të ndërpresë dashuri, edhe sikur të mos dalësh çdo ditë për të jetuar në sjelljen e tij të drejtë dhe të kënaqshme. Ky është lajmi i mirë - e vërteta e ungjillit.

nga Joseph Tkach


pdfNë jetën ju nuk merrni asgjë falas!