Besimi - shiko të padukshmen

533 besojnë se pamja e padukshmeEnde mbeten pak javë para se të festojmë vdekjen dhe ringjalljen e Jezusit. Dy gjëra na ndodhën kur Jezusi vdiq dhe u ngrit. E para është se ne vdiqëm me të. Dhe gjëja e dytë është se ne u ngritëm me të.

Der Apostel Paulus drückt es so aus: «Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus, euer Leben, offenbar wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit» (Kolosianëve 3,1: 4).

Kur Krishti vdiq në kryq për mëkatet tona, të gjithë njerëzimi vdiq atje, përfshirë ju dhe mua, në një kuptim frymor. Krishti vdiq si përfaqësuesi ynë, në vendin tonë. Por jo vetëm si zëvendësues, ai vdiq dhe u ngrit si përfaqësues [përfaqësues] i të vdekurve. Kjo do të thotë që kur ai vdiq dhe u ngrit, vdiqëm me të dhe u ngritëm me të. Do të thotë që Ati na pranon në bazë të asaj që ne jemi në Krishtin, Birin e tij të dashur. Jezusi na përfaqëson përpara Atit në çdo gjë që bëjmë, që të mos jemi më që ta bëjmë, por Krishti tek ne. Në Jezusin ne u çlirua nga fuqia e mëkatit dhe dënimi i tij. Dhe në Jezus, ne kemi një jetë të re në të dhe në At nëpërmjet Shpirtit të Shenjtë. Bibla e quan atë të lindur përsëri ose lart. Ne kemi lindur nga lart përmes fuqisë së Shpirtit të Shenjtë për të jetuar një jetë të plotë në një dimension të ri shpirtëror.

Sipas ajetit që kemi lexuar, si dhe disa vargjeve të tjera, jetojmë me Krishtin në një mbretëri qiellore. Vetë i vjetër vdiq dhe një vet i ri erdhi në jetë. Tani ata janë një krijim i ri në Krishtin. E vërteta emocionuese për të qenë një krijim i ri në Krishtin është se ne jemi të identifikuar me të dhe ai me ne. Ne nuk duhet ta konsiderojmë veten të ndarë, larg prej Krishtit. Jeta jonë është e fshehur me Krishtin në Perëndinë. Ne jemi të identifikuar plotësisht me Krishtin. Jeta jonë është në të. Ai është jeta jonë. Ne jemi një me të. Ne jetojmë në të. Ne nuk jemi vetëm banorë tokësorë; ne jemi edhe banorë të qiellit. Më pëlqen ta përshkruaj atë si jetuar në dy zona kohore - zonat kohore të përkohshme, fizike dhe të përjetshme, qiellore. Është e lehtë të thuash ato gjëra. Është më e vështirë t'i shohësh ato. Por ato janë të vërteta edhe pse luftojmë me të gjitha problemet e përditshme me të cilat përballemi.

Paulus fordert uns auf, nicht auf das Sichtbare zu sehen, sondern uns auf das Unsichtbare zu konzentrieren: «Darum werden wir nicht müde; sondern wenn auch unser äusserer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsre Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Massen gewichtige Herrlichkeit, uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich; was aber unsichtbar ist, das ist ewig» (2 Korintasve 4,16: 18).

Kjo është pikërisht ajo pikë. Ky është thelbi i besimit. Duke parë këtë realitet të ri se kush jeni në Krishtin ndryshon gjithë mendimin tuaj, duke përfshirë atë që po kaloni tani. Kur e shihni Jezusin të jetojë brenda jush, ai bën një ndryshim të madh në mënyrën se si jeni në gjendje të përballeni me punët e kësaj jete të tanishme.

nga Joseph Tkach