Çfarë mendoni për fjalën Zoti?

512 çfarë mendoni për fjalën zot?Kur një mik u flet atyre për Perëndinë, çfarë ju vjen në mendje? A po mendoni për një figurë të vetmuar diku në parajsë? A e imagjinoni një zotëri të moshuar me një mjekër të bardhë të rrjedhshme dhe mantel të bardhë? Apo një regjisor me një kostum biznesi të zi, siç përshkruhet në filmin "Bruce All-llahu"? Apo portretizimi i George Burns si një djalë i moshuar në një këmishë dhe këpucë tenisi Havaias?

Disa njerëz besojnë se Zoti është i përfshirë në mënyrë aktive në jetën e tyre, ndërsa të tjerë e imagjinojnë Zotin si të shkëputur dhe të largët, i cili është atje diku dhe po na shikon "nga një distancë". Atëherë ekziston idea e një perëndie të pafuqishëm që është thjesht njëri prej nesh, "si një i huaj në autobus duke provuar të gjejë rrugën e tij për në shtëpi", si në këngën e Joan Osborne.

Ju e shihni, Bibla e paraqet Perëndinë si një gjykatës të rreptë, duke dhënë shpërblime hyjnore dhe ndëshkime për të gjithë - kryesisht ndëshkime - bazuar në atë se sa mirë njëri ka jetuar deri në standardin e tij të lartë të jetës së përsosur. Shumë të krishterë mendojnë kështu për Perëndinë - një Perëndi i ashpër që është gati të shkatërrojë të gjithë derisa djali i tij dashamirës dhe i mëshirshëm ndërhyn për të dhënë jetën e tij për njerëzit e devijuar. Por kjo nuk është aspak pikëpamja biblike e Perëndisë.

Si e përfaqëson Bibla Bibla?

Bibla e paraqet realitetin se si është Zoti përmes syzeve: "Syzet e Jezu Krishtit". Sipas Biblës, Jezu Krishti është e vetmja zbulesë e përsosur nga Ati: «Jezusi i tha: Unë kam qenë me ty kaq gjatë dhe nuk më njeh, Filip? Kush më sheh mua, sheh babanë. Atëherë si thua: "Na trego Atin?" (Gjoni 14,9) Letra drejtuar Hebrenjve fillon me fjalët: «Pasi Perëndia u foli shumë herë dhe në shumë mënyra etërve nëpërmjet profetëve, në këto ditë të fundit na foli me anë të Birit, të cilin e caktoi të trashëgonte gjithçka, nëpërmjet tij. gjithashtu bëri botën. Ai është pasqyrimi i lavdisë së tij dhe shëmbëllimi i qenies së tij dhe i mbart të gjitha gjërat me fjalën e tij të fuqishme dhe ka kryer pastrimin nga mëkatet dhe është ulur në të djathtën e madhështisë në lartësitë »(Hebrenjve 1,1-3)

Nëse doni të dini se çfarë është Perëndia, shikoni te Jezusi. Jezusi dhe Ati janë një, thotë Ungjilli i Gjonit. Nëse Jezui është i butë, i durueshëm dhe i dhembshur - dhe ai është - atëherë kështu është Ati. Dhe gjithashtu Fryma e Shenjtë - i cili është dërguar nga Ati dhe Biri me anë të të cilit Ati dhe Biri qëndrojnë në ne dhe na drejtojnë në çdo të vërtetë.

Perëndia nuk është i shkëputur dhe i papërfshirë, ai që na shikon nga larg. Perëndia është gjithmonë, i lidhur ngushtë me pasionet e krijimit të tij dhe të krijesave të tij. Për ju, domethënë, Perëndia, Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë ju ka thirrur që të jeni jashtë dashurisë dhe të doni në gjithë jetën tuaj në mënyrën e shpëtimit të Perëndisë. Ai ju drejton për t'ju udhëhequr në qëllimin e tij të fundit, jetën e përjetshme si një nga fëmijët e tij të dashur.

Kur e imagjinojmë Perëndinë në një mënyrë biblike, duhet të mendojmë për Jezu Krishtin, i cili është zbulesa e përsosur e Atit. Në Jezu Krishtin, gjithë njerëzimi - përfshirë ju dhe mua - u përfshi nëpërmjet lidhjes së përjetshme të dashurisë dhe paqes që lidh Jezusin me Atin. Le të mësojmë ta pranojmë të vërtetën me entuziazëm, për atë që Perëndia na ka bërë tashmë, si fëmijët e tij në Krishtin.

nga Joseph Tkach


pdfÇfarë mendoni për fjalën Zoti?