E gjithë tabloja e Jezusit

590 e gjithë tabloja e Jezusit Kohët e fundit dëgjova historinë e mëposhtme: Një pastor po punonte në një predikim kur vajza e tij 5-vjeçare hyri në studim dhe kërkoi vëmendjen e tij. I mërzitur nga shqetësimi, ai grisi një hartë botërore në copa të vogla që gjendeshin në dhomën e tij dhe i tha asaj: Pasi ta vendosni këtë fotografi së bashku, unë do të marr kohën time për ju! Për habinë e tij, vajza e tij u kthye me gjithë kartelën brenda 10 minutave. Ai e pyeti atë: mjaltë, si e bëri? Ju nuk mund të dini emrat e të gjitha kontinenteve dhe vendeve! Ajo u përgjigj: Kishte një foto të Jezusit në anën e pasme dhe unë i bashkova pjesët individuale në një foto. Ai falënderoi vajzën e tij për fotografinë, mbajti premtimin e tij dhe më pas punoi në predikimin e tij, i cili zbulon pjesët individuale të jetës së Jezusit si një figurë në të gjithë Biblën.

A mund ta shihni gjithë figurën e Jezuit? Sigurisht, asnjë fotografi nuk mund të zbulojë vërtet hyjninë e plotë, fytyra e së cilës shkëlqen si dielli në fuqinë e tij të plotë. Ne mund të marrim një pamje më të qartë të Zotit duke bashkuar pjesët e tërë shkrimit të shenjtë.
"Në fillim ishte Fjala dhe Fjala ishte me Perëndinë dhe Perëndia ishte Fjala. E njëjta gjë ishte me Perëndinë në fillim. Të gjitha gjërat bëhen nga e njëjta gjë, dhe pa të njëjtën gjë, asgjë që bëhet është bërë » (Gjoni 1,1: 3). Ky është një përshkrim i Jezuit në Testamentin e Ri.

Perëndia përshkruhet në Testamentin e Vjetër se si Jezui, si bir i palindur i Perëndisë, jetonte me popullin e Izraelit. Jezusi, Fjala e gjallë e Perëndisë, eci me Adamin dhe Evën në Kopshtin e Edenit, më vonë iu shfaq Abrahamit. Ai u mundua me Jakobin dhe e nxori popullin e Izraelit nga Egjipti: "Por unë nuk do t'ju lë, vëllezër dhe motra, nga padituria se etërit tanë ishin të gjithë nën re dhe të gjithë kaluan nëpër det; dhe të gjithë u pagëzuan te Moisiu në re dhe në det, dhe të gjithë hëngrën të njëjtin ushqim shpirtëror dhe të gjithë pinin të njëjtën pije shpirtërore; sepse ata pinin nga shkëmbi shpirtëror që i ndiqte; por shkëmbi ishte Krishti » (1 Korintasve 10,1: 4-7; Hebrenjve).

Jezusi është zbuluar në Testamentin e Vjetër dhe në Testamentin e Ri: "Fjala u bë mish dhe banoi midis nesh, dhe ne pamë lavdinë e Tij, një lavdi si Biri i vetëm i Atit, plot hir dhe të vërtetë" (Gjoni 1,14).

A e shihni Jezusin me sytë e besimit si Shpëtimtarin tuaj, Shëlbuesin, si priftin tuaj të lartë dhe vëllain më të madh? Ushtarët arrestuan Jezusin për t'u kryqëzuar dhe vrarë. Zoti e ringjalli prej së vdekurish. Fotografia e plotë e Jezu Krishtit tani banon në ju nëse besoni në Të. Në këtë besim, Jezusi është shpresa juaj dhe ju jep jetën e tij. Gjaku i tij i çmuar do t'ju shërojë për gjithë amshimin.

nga Natu Moti