Pajtimi freskon zemrën

732 pajtimi freskon zemrënA keni pasur ndonjëherë miq që e kanë lënduar thellë njëri-tjetrin dhe që nuk janë në gjendje ose nuk dëshirojnë të punojnë së bashku për të ndrequr përçarjen? Ndoshta ju dëshironi dëshpërimisht që ata të pajtohen dhe jeni thellësisht i trishtuar që kjo nuk ka ndodhur.

Apostulli Pal e përmend këtë situatë në letrën më të shkurtër që i shkroi mikut të tij Filemonit, i cili ishte konvertuar prej tij. Filemon ishte ndoshta një banor i qytetit të Kolosae. Një nga skllevërit e tij, Onesimi, kishte ikur prej tij dhe ndoshta kishte marrë disa nga pasuritë e zotërisë së tij pa justifikim. Onesimi takoi Palin në Romë, u konvertua dhe u bënë miq të ngushtë. Duke dashur që skllav dhe zotëria të pajtoheshin, Pali e dërgoi Onesimin në një udhëtim të rrezikshëm për t'u kthyer në Filemon. Zemrat e Palit dhe të të tjerëve që e donin Filemonin dhe Onesimin, dëshironin shumë për shlyerjen dhe shërimin. Apeli i Palit drejtuar Filemonit nuk mund të shpërfillej, sepse, siç theksoi Pali më parë në letër, Filemonit i pëlqente të freskonte zemrat e të tjerëve. Vini re fjalët e Palit drejtuar mikut të tij:

“Sepse pata gëzim dhe ngushëllim të madh në dashurinë tënde, sepse zemrat e shenjtorëve u freskuan nga ti, vëlla i dashur. Prandaj, megjithëse në Krishtin jam i lirë t'ju urdhëroj atë që duhet bërë, për hir të dashurisë do të kërkoj më mirë, ashtu siç jam: Palin, një plak, por tani edhe një i burgosur i Krishtit Jezus" (Filemonit 1, 7-9).

Për apostullin Pal, shërimi i marrëdhënieve të prishura ishte një pjesë qendrore e shërbesës së ungjillit – aq sa ai i kujtoi Filemonit se në Krishtin ishte mjaft i guximshëm për ta kërkuar atë. Pali e dinte se Jezusi dha gjithçka për të sjellë pajtimin midis Perëndisë dhe njeriut dhe ai shpesh theksoi se edhe ne duhet të bëjmë gjithçka për të sjellë pajtimin kudo që jemi. Por këtu Pali zgjedh një rrugë drejtimi të dashur, duke ditur se çfarë është në rrezik për çdo individ.

Një skllav i arratisur, Onesimi e vuri veten në rrezik të madh duke u kthyer te Filemon. Sipas ligjit romak, ai nuk kishte asnjë mbrojtje nga zemërimi i Filemonit nëse nuk do të përmbushte kërkesën e Palit. Për Filemonin, marrja e Onesimit dhe heqja dorë nga pronësia e tij mbi të do të kishte pasoja sociale që mund të rezultonin në një humbje të statusit dhe ndikimit në komunitetin e tij. Ajo që Pali u kërkonte të dyve binte ndesh me interesat e tyre. Pse të rrezikoni? Sepse do të freskonte zemrën e Palit, dhe sigurisht zemrën e Perëndisë. Kjo është ajo që bën pajtimi: freskon zemrën.

Ndonjëherë miqtë tanë që kanë nevojë për pajtim mund të jenë si Onesimi dhe Filemoni dhe ata kanë nevojë për një shtytje. Ndonjëherë nuk janë miqtë tanë, jemi ne vetë ata që kanë nevojë për një shtytje. Rruga drejt pajtimit është plot sfida dhe kërkon një përulësi të thellë që ne shpesh nuk mund ta mbledhim. Shpesh duket më e lehtë të shkëputësh një marrëdhënie dhe të luash lojën e lodhur të pretendimit se nuk ka problem.

Nëpërmjet Pajtuesit të Madh Jezu Krisht, ne mund të kemi guximin dhe mençurinë për të ndërmarrë një hap kaq të guximshëm. Mos kini frikë nga dhimbja dhe lufta që do të sjellë kjo, sepse duke e bërë këtë ne freskojmë zemrën e Perëndisë, zemrat tona dhe zemrat e atyre përreth nesh.

nga Greg Williams