Një letër nga Krishti

721 një letër e KrishtitNë një kohë të karakterizuar nga vështirësi, është gjithmonë kënaqësi të marrësh një letër. Nuk e kam fjalën për një kambial, letrën blu, rekomandime apo letra të tjera që duken inkriminuese, por një letër shumë personale të shkruar nga zemra.

Pali na tregon për një letër të tillë në letrën e tij të dytë drejtuar Korintasve. “A do të reklamojmë veten përsëri? A duhet t'ju tregojmë letra rekomandimi, siç bëjnë disa njerëz, apo duhet të na jepni disa? Ju vetë jeni letra më e mirë e rekomandimit për ne! Është shkruar në zemrat tona dhe mund të lexohet nga të gjithë. Po, të gjithë mund ta shohin se ju jeni vetë një letër nga Krishti, të cilën ne e shkruam në emër të tij; jo me bojë, por me Frymën e Perëndisë së gjallë; jo në pllaka guri si Moisiu, por në zemrat e njerëzve" (2. Korintasve 3,1-3 Shpresa për të gjithë).

Një letër e tillë është një lajm i gëzuar për këdo që e lexon sepse ai ose ajo njeh personin që e ka shkruar ose në emër të të cilit është shkruar letra. Ai dëshiron të shprehë se ju jeni shumë të dashur nga Jezusi dhe babai i tij. Teksa ju shkruaj këto fjalë, i udhëhequr nga dashuria e Jezusit dhe i udhëhequr nga Fryma e Shenjtë, jam i bindur se ato janë të vërteta. Këto fjalë duhet të prekin zemrën tuaj, qenien tuaj më të brendshme.

Por kjo nuk është e gjitha që dua t'ju them: ju jeni vetë një letër e Krishtit nëse pranoni me gëzim fjalën e gjallë të Perëndisë, dashurinë e tij dhe ua kaloni atë fqinjëve tuaj nëpërmjet sjelljes dhe shërbimit tuaj.

Pra, ju jeni një letër vetë, siç e përshkruan Pali më lart. Në këtë mënyrë ju shprehni se sa i shqetësuar jeni për mirëqenien e atyre që ju rrethojnë, si jeni të mbartur nga dashuria e Jezusit për të ngushëlluar ata që janë të pikëlluar, se si keni një zemër të hapur për nevojat dhe ankesat e atyre që keni pranë . Ti e di se pa hirin e Zotit nuk mund të bësh asgjë vetë. Fuqia e Jezusit vepron fuqishëm te të dobëtit (Zbul 2. Korintasve 12,9).

Unë dua t'ju inkurajoj që të lejoni Perëndinë e gjallë të vazhdojë t'ju shkruajë si një letër të vërtetë dhe të besueshme. I bekoftë ata që janë pranë jush duke prekur zemrat e tyre me dashurinë e tij. Në dashurinë e Jezusit

nga Toni Püntener