(K) një kthim në normalitet

Kur i hoqa dekoratat e Krishtlindjeve, i mbushën ato dhe i rikthehesha në vendin e tyre të vjetër, thashë veten se më në fund mund të kthehesha në normalitet. Çfarëdo që normaliteti mund të jetë. Pasi dikush më tha se normaliteti është vetëm një funksion në tharëse bie dhe unë dyshoj se shumica e njerëzve mendojnë se kjo është e vërtetë.

A duhet të kthehemi në normale pas Krishtlindjes? A mund të kthehemi në rrugën që ishim duke provuar Jezusin? Lindja e tij na prek me madhështinë që Zoti u bë një nga ne duke hequr dorë nga lavdia dhe vendi i Tij me Atin për të jetuar si qenie njerëzore siç jemi ne. Ai hëngri, pinte dhe fjeti (Filipianëve 2). Ai e bëri veten një fëmijë të pambrojtur, të pafuqishëm, i cili kishte nevojë për prindërit e tij për ta udhëhequr me siguri gjatë fëmijërisë.

Gjatë shërbimit të tij, ai na dha një pasqyrë të fuqisë që zotëronte duke shëruar njerëzit, duke qetësuar detet e stuhishme, duke ushqyer turmën dhe madje duke ngritur të vdekurit. Ai gjithashtu na tregoi anën e tij të dashur, të dashur, duke treguar dashuri për njerëzit që ishin refuzuar nga shoqëria.

Ne jemi të prekur kur ecim në hidhërimin e tij, të cilin ai me guxim dhe besim tek babai i tij për fatin e tij, vdekjen në kryq. Kam lot në sytë e mi kur mendoj për kujdesin e dashur për nënën e tij dhe për lutjen për falje për ata që janë përgjegjës për vdekjen e tij. Ai na dërgoi Frymën e Shenjtë për të na inkurajuar, për të na ndihmuar dhe për të na frymëzuar. Ai nuk na la vetëm dhe ne ngushëllohemi e forcohemi çdo ditë nga prania e tij. Jezusi na thërret tek Ai si ne, por Ai nuk dëshiron që ne të qëndrojmë në atë mënyrë. Një nga detyrat e Shpirtit të Shenjtë është të na bëjë një krijim të ri. Ndryshe nga ato që kemi qenë përpara, ne u rinovuan nga ai. Në 2. Corinthians 5,17 thotë, "Prandaj, nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re; e vjetra ka kaluar, ja, është bërë diçka e re ".

Ne mundemi - dhe shumë njerëz bëjnë të njëjtën gjë - vazhdojnë të mendojnë dhe jetojnë pas dëgjimit të historisë së Jezusit me Shpresën e Tij duke i dhënë Jeta. Ndërsa e bëjmë këtë, mund t'i mohojmë atij aksesin në pjesën më intime të zemrës sonë, ashtu siç mund të mbajmë një njohës të rastësishëm, mik apo bashkëshort, larg nga mendimet dhe ndjenjat tona më të thella. Është e mundur që të bllokohet Fryma e Shenjtë dhe ta mbajë atë në distancë. Ai do ta lejojë atë më shpejt sesa të na detyrojë rrugën tonë.

Por këshilla e Palit në Romakët 12,2 është se ne e lëmë të ndryshojë ne duke rinovuar mendjet tona. Kjo mund të ndodhë vetëm nëse i japim Perëndisë gjithë jetën tonë: gjumi, ngrënie, duke shkuar në punë, jetën tonë të përditshme. Të marrim atë që Perëndia bën për ne është më e mira që mund të bëjmë për të. Nëse e kthejmë vëmendjen tek ai, ne transformohemi nga brenda në jashtë. Jo si shoqëria rreth nesh, e cila vazhdon të përpiqet të na tërheqë deri në nivelin e papjekurisë, por Perëndia sjell më të mirën në ne dhe zhvillon pjekurinë tek ne.

Nëse e ndryshojmë jetën tonë përmes Krishtit, do të sillemi si Pjetri dhe Gjoni, të cilët mahnitën udhëheqësit, pleqtë, studiuesit në Jeruzalem dhe njerëzit. Këta njerëz të thjeshtë u bënë mbrojtës të guximshëm dhe sovranë të besimit sepse ata ishin shpirtërisht një me Jezusin (Veprat 4). Për ata dhe për ne, pasi të jemi në kontakt me hirin e Tij, ne nuk mund të kthehemi në normalitet.

nga Tammy Tkach


pdf(K) një kthim në normalitet