Në kohën e duhur në vendin e duhur

501 në kohën e duhur në vendin e duhur Në një takim për blerjen e klientëve në një nga dyqanet tona, një punonjës më tregoi për strategjinë e saj: "Duhet të jesh në vendin e duhur në kohën e duhur". Mendova se kjo strategji ishte sigurisht e vërtetë. Sidoqoftë, e gjithë gjë është thënë më lehtë sesa bëhet. Unë kam qenë në vendin e duhur në kohën e duhur disa herë - për shembull, kur shkova për shëtitje në plazh në Australi dhe hasa në një grup njerëzish që sapo kishin parë balena. Vetëm disa ditë më parë kisha mundësi të vëzhgoja një zog të rrallë, Hansin duke qeshur. A nuk do të donit të ishit gjithmonë në vendin e duhur në kohën e duhur? Ndonjëherë ndodh rastësisht, herë të tjera është një përgjigje për lutjen. Somethingshtë diçka që ne as nuk mund ta planifikojmë dhe as ta kontrollojmë.

Nëse ne jemi në vendin e duhur në kohën e duhur, disa njerëz ia atribuojnë atë një yjorie yje dhe të tjerët thjesht e quajnë atë fat. Besimtarët pëlqejnë ta quajnë një situatë të tillë "ndërhyrjen e Zotit në jetën tonë" sepse besojnë se Zoti ishte përfshirë në këtë situatë. Ndërhyrja nga Zoti mund të jetë çdo situatë që duket se e ka bashkuar Zotin, qoftë për njerëzit ose për mirë. "Por ne e dimë se ata që e duan Zotin u shërbejnë të gjitha gjërave për më të mirët, ata që thirren pas vendimit të tij" (Romakëve 8,28). Ky varg shumë i njohur dhe ndonjëherë i keqkuptuar nuk do të thotë se gjithçka që ndodh në jetën tonë drejtohet dhe kontrollohet nga Zoti. Sidoqoftë, ai na inkurajon të kërkojmë më të mirët edhe në periudha të vështira dhe rrethana tragjike.

Kur Jezusi vdiq në kryq, pasuesit e tij gjithashtu pyesnin se si kjo përvojë horror duhet të prodhonte diçka të mirë. Disa nga dishepujt e tij u kthyen në jetën e tyre të vjetër dhe punonin si peshkatarë sepse kishin dhënë dorëheqjen në përfundimin se vdekja në kryq nënkuptonte fundin e Jezusit dhe misionin e tij. Gjatë këtyre tri ditëve midis vdekjes në kryq dhe ringjalljes, të gjitha shpresat dukeshin të humbura. Por, siç e morën dishepujt më vonë dhe e njohim sot, asgjë nuk ka humbur me kryqin, por shumë më tepër fitoi gjithçka. Vdekja në kryq nuk ishte fundi për Jezusin, por vetëm fillimi. Natyrisht, Perëndia planifikoi që nga fillimi se diçka e mirë duhet të dalë nga kjo situatë dukshëm e pamundur. Ishte më shumë se rastësi ose ndërhyrja e Perëndisë, por ishte plani i Perëndisë që nga fillimi. E gjithë historia njerëzore çoi në këtë pikë kthese. Ai është pika qendrore në planin e madh të Perëndisë për dashuri dhe shpëtim.

Jezusi ishte në vendin e duhur në kohën e duhur dhe për këtë arsye ne jemi gjithmonë të drejtë ku ndodhemi tani. Ne jemi pikërisht aty ku Perëndia na dëshiron. Në dhe nëpërmjet Tij, me siguri jemi të përfshirë në Atin, Birin dhe Shpirtin e Shenjtë. Të dashur dhe të dhënë nga e njëjta pushtet që Jezusi ngriti nga të vdekurit. Nuk duhet të shqetësohemi nëse jeta jonë ka vlerë dhe bën një ndryshim në tokë. Pa marrë parasysh sa të pashpresë janë kushtet e jetesës rreth nesh, ne mund të jemi të sigurt se gjithçka do të mblidhet për të mirë, sepse Perëndia na do.

Ashtu si gratë dhe dishepujt në mënyrë të dëshpëruar u dorëzuan shpresat gjatë këtyre tri ditëve të errëta, nganjëherë ne gjithashtu dëshpërim për jetën tonë ose për jetën e të tjerëve, sepse nuk duket të ketë shpresë në sy. Por Perëndia do të thajë çdo lot dhe do të na japë fundin e mirë që dëshirojmë. E gjithë kjo ndodh vetëm sepse Jezusi ishte në vendin e duhur në kohën e duhur.

nga Tammy Tkach


pdfNë kohën e duhur në vendin e duhur