Universi

518 universinKur Albert Ajnshtajni botoi teorinë e tij të përgjithshme të relativitetit në vitin 1916, ai ndryshoi botën e shkencës përgjithmonë. Një nga zbulimet më novator që ai formuloi ka të bëjë me zgjerimin e vazhdueshëm të universit. Ky fakt mahnitës jo vetëm që na kujton pafundësinë e universit, por edhe një thënie të psalmistit: “Sepse aq lart sa është qielli mbi tokë, ai tregon mëshirë për ata që kanë frikë prej tij. Aq sa është mëngjesi nga mbrëmja, ai largon nga ne shkeljet tona” (Psalmi 103,11-12)

Po, kaq tepër i vërtetë është hiri i Perëndisë për shkak të sakrificës së Birit të Tij të vetëm, Zotit tonë Jezus. Fraza e psalmistit "Aq larg është lindja nga perëndimi" qëllimisht shpërthen imagjinatën tonë me një magnitudë që tejkalon edhe universin e vëzhgueshëm. Rrjedhimisht, askush nuk mund ta imagjinojë shtrirjen e shpëtimit tonë në Krishtin, veçanërisht kur mendoni se çfarë përfshin e gjithë kjo. Mëkatet tona na ndajnë nga Perëndia. Por vdekja e Krishtit në kryq ndryshoi gjithçka. Hendeku midis Zotit dhe nesh është i mbyllur. Në Krishtin, Perëndia e pajtoi botën me veten e tij.

Ne jemi të ftuar të hyjmë në bashkësinë e tij si në një familje, në marrëdhënien e përsosur me Perëndinë Triune për gjithë përjetësinë. Ai na dërgon Frymën e Shenjtë, i cili na ndihmon t'i afrohemi dhe t'i kushtojmë jetën nën kujdesin e tij, që të bëhemi si Krishti.

Herën tjetër kur ju shikoni qiellin e natës, mos harroni se hiri i Perëndisë tejkalon të gjitha dimensionet e universit dhe se edhe distancat më të gjata që njohim janë të vogla në krahasim me shtrirjen e dashurisë së tij për ne.

nga Joseph Tkach


pdfUniversi