Besimi - shiko të padukshmen

Është vetëm pesë deri në gjashtë javë para se të festojmë vdekjen dhe ringjalljen e Jezusit. Dy gjëra na ndodhën kur Jezusi vdiq dhe u ngrit. E para është se ne vdiqëm me të. Dhe gjëja e dytë është se ne u ngritëm me të.

Apostulli Pal e thotë kështu: Nëse jeni ringjallur me Krishtin, kërkoni atë që është lart, ku është Krishti, ulur në të djathtën e Perëndisë. Kërkoni atë që është më lart, jo atë që është në tokë. Sepse vdiq dhe jeta juaj është e fshehur me Krishtin në Zot. Por kur Krishti, jeta juaj, do të zbulojë veten, ju gjithashtu do të zbuloheni me të në lavdi (Kolosianëve 3,1-4).

Kur Krishti vdiq në kryq për mëkatet tona, të gjithë njerëzimi vdiq atje, përfshirë ju dhe mua, në një kuptim frymor. Krishti vdiq si përfaqësuesi ynë, në vendin tonë. Por jo vetëm si zëvendësues, ai vdiq dhe u ngrit si përfaqësues [përfaqësues] i të vdekurve. Kjo do të thotë që kur ai vdiq dhe u ngrit, vdiqëm me të dhe u ngritëm me të. Do të thotë që Ati na pranon në bazë të asaj që ne jemi në Krishtin, Birin e tij të dashur. Jezusi na përfaqëson përpara Atit në çdo gjë që bëjmë, që të mos jemi më që ta bëjmë, por Krishti tek ne. Në Jezusin ne u çlirua nga fuqia e mëkatit dhe dënimi i tij. Dhe në Jezus, ne kemi një jetë të re në të dhe në At nëpërmjet Shpirtit të Shenjtë. Bibla e quan atë të lindur përsëri ose lart. Ne kemi lindur nga lart përmes fuqisë së Shpirtit të Shenjtë për të jetuar një jetë të plotë në një dimension të ri shpirtëror.

Sipas ajetit që lexuam më parë, si dhe disa vargjeve të tjera, jetojmë me Krishtin në një mbretëri qiellore. Vetë i vjetër vdiq dhe një vet i ri erdhi në jetë. Tani ata janë një krijim i ri në Krishtin. E vërteta emocionuese për të qenë një krijim i ri në Krishtin është se ne jemi të identifikuar me të dhe ai me ne. Ne nuk duhet ta konsiderojmë veten të ndarë, larg prej Krishtit. Jeta jonë është e fshehur me Krishtin në Perëndinë. Ne jemi të identifikuar plotësisht me Krishtin. Jeta jonë është në të. Ai është jeta jonë. Ne jemi një me të. Ne jetojmë në të. Ne nuk jemi vetëm banorë tokësorë; ne jemi edhe banorë të qiellit. Më pëlqen ta përshkruaj atë si jetuar në dy zona kohore - zonat kohore të përkohshme, fizike dhe të përjetshme, qiellore. Është e lehtë të thuash ato gjëra. Është më e vështirë t'i shohësh ato. Por ato janë të vërteta edhe pse luftojmë me të gjitha problemet e përditshme me të cilat përballemi.
 
Pali e përshkroi atë në 2. Corinthians 4,18 si më poshtë: Ne, të cilat ne nuk e shohim në të dukshme, por në të padukshme. Për atë që është e dukshme, ajo është e përkohshme; por ajo që është e padukshme është e përjetshme. Pikërisht kjo është pika e gjithë kësaj. Ky është thelbi i besimit. Duke parë këtë realitet të ri se kush jemi në Krishtin ndryshon gjithë mendimin tonë, duke përfshirë atë që po kalojmë tani. Kur e shohim veten të jetojmë në Krishtin, kjo bën një ndryshim të madh në mënyrën se si ne jemi në gjendje të përballojmë punët e kësaj jete të tanishme.

nga Joseph Tkach


pdfBesimi - shiko të padukshmen