Ditari Qëndroni Jezusin 2020-02

03 fokus jezus 2020 02

PRILL QERSHOR 2020


Hapi i besimit - Toni Püntener

Krishti është ringjallur - Barry Robinson

Unë jam gruaja e Pilatit - Joyce Catherwood

Shpresa vdes e fundit - James Henderson

Nga vemja te flutura - Christine Joosten

E gjithë fotografia e Jezusit - Natu Moti

Kalimi i konviktit për Mbretërinë e Zotit - James Henderson

Krijimi i ri - Hilary Buck

Një zemër e re - Joseph Tkach

Fryma e së vërtetës - Joseph Tkach

Jeta e Shëlbuar - Joseph Tkach

Besëlidhja e Faljes - James Henderson