Si duhet të lutem me efektshmëri?

Nëse jo, pse jo? Nëse nuk i kërkojmë Zotit sukses, a do të ishte një dështim, dështim? Varet nga mënyra se si e shohim suksesin. Më duket shumë i mirë përcaktimi vijues: Të përmbush qëllimin e Zotit për jetën time në besim, dashuri dhe përmes fuqisë së Shpirtit të Shenjtë dhe të pres rezultatin nga Zoti. Për një qëllim kaq të vlefshëm në jetë, ne duhet të jemi në gjendje të lutemi me siguri.

"Oh, kujto premtimet që i ke dhënë shërbëtorit tënd Moisiut kur ke thënë: Nëse vepron i pabesë, unë do të të shpërndaj midis popujve" (Nehemia 1,8 Përkthimi sasior)

Nëse nuk mund t'i kërkoni Perëndisë sukses për atë që bëni, ju do të gjeni katër pika në jetën e Nehemisë për lutje të efektshme: 

  • Bazoni kërkesat tona në karakterin e Zotit. Lutuni duke ditur që Zoti do të përgjigjet: Unë pres një përgjigje për këtë lutje sepse ju jeni një Zot besnik, një Zot i madh, një Zot i dashur, një Zot i mrekullueshëm që mund ta zgjidhë këtë problem!
  • Rrëfeni mëkatet e vetëdijshme (shkeljet, borxhet, gabimet). Pasi Nehemia e bazoi lutjen e tij në atë që është Perëndia, ai rrëfeu mëkatet e tij. Ai tha: "I rrëfej mëkatet e mia, unë dhe shtëpia e atit tim kemi mëkatuar, kemi vepruar keq kundër teje, nuk jemi mbajtur". Nuk ishte faji i Nehemias që Izraeli u kap rob. Ai as nuk kishte lindur kur ndodhi kjo. Por ai e përfshiu veten në mëkatet e kombit, ishte edhe ai pjesë e problemit.
  • Pretendoni premtimet e Zotit. Nehemia i lutet Zotit: Oh, kujto premtimet që i ke dhënë shërbëtorit tënd Moisiut. A mundet dikush të thërrasë Zotin që të mbahet mend? Nehemia i kujton Zotit një premtim që i bëri kombit të Izraelit. Në një kuptim figurativ, ai thotë, Zot, ti na paralajmërove përmes Moisiut që nëse do të ishim të pabesë, do të humbnim tokën e Izraelit. Por ju gjithashtu premtuat që nëse pendoheshim, do ta jepnit tokën për ne. A duhet të kujtohet Zoti? Jo A i harron premtimet e tij? Jo Pse e bëjmë gjithsesi? Na ndihmon të mos i harrojmë ato.
  • Jini shumë specifike në atë që kërkojmë. Nëse presim një përgjigje të caktuar atëherë duhet patjetër të kërkojmë. Nëse kërkesat tona janë të përgjithshme, si mund ta dimë nëse janë përgjigjur? Nehemia nuk qëndron prapa, ai kërkon sukses. Ai është shumë i sigurt në lutjen e tij.

nga Fraser Murdoch