Perëndia është me ne

508 zot është me neSezoni i Krishtlindjeve është vetëm pas nesh. Ashtu si mjegulla, të gjitha shenjat e Krishtlindjeve do të zhduken në gazetat tona, në televizion, në dritare, në rrugë dhe në shtëpi.

Ju ndoshta keni dëgjuar thënien, "Krishtlindja ndodh vetëm një herë në vit". Historia e Krishtlindjes është një lajm i mirë nga një Zot që nuk ndalet vetëm herë pas here, siç bëri me popullin e Izraelit. Shtë një histori për Immanuelin, "Zoti me ne" - i cili është gjithmonë i pranishëm.

Kur stuhitë e jetës po na rrahin nga të gjitha anët, është e vështirë të kuptojmë se Zoti është me ne. Mund të ndiejmë se Perëndia është në gjumë, si kur Jezusi ishte në barkë me dishepujt e tij: “Dhe ai hipi në barkë dhe dishepujt e tij e ndiqnin. Dhe ja, u ngrit një stuhi e fuqishme në det, aq sa dallgët e mbuluan edhe barkën. Por ai ishte në gjumë. Dhe ata erdhën tek ai dhe e zgjuan duke i thënë: "Zot, na ndihmo, ne po humbasim" (Mateu 8,23-25)

Në kohën kur u parashikua lindja e Jezusit, ishte një situatë e trazuar. Jeruzalemi ishte sulmuar: «Pastaj shtëpisë së Davidit iu njoftua: Sirët kanë fushuar në Efraim. Atëherë zemra e tij dhe zemra e popullit të tij u drodhën, ashtu si dridhen pemët e pyllit para erës [stuhi]” (Isaia 7,2). Perëndia e kuptoi frikën e madhe në të cilën ishte mbreti Ashaz dhe populli i tij. Kështu ai dërgoi Isainë që t'i thoshte mbretit të mos kishte frikë, sepse armiqtë e tij nuk do të kishin sukses. Ashtu si shumica prej nesh në situata të tilla, mbreti Ashaz nuk besoi. Perëndia e dërgoi përsëri Isainë me një mesazh tjetër: "Kërkoni një shenjë nga Zoti, Perëndia juaj [për të vërtetuar se unë do t'i shkatërroj armiqtë tuaj siç është premtuar], qoftë në fund apo lart!" (Isaia 7,10-11). Mbreti u turpërua të provonte perëndinë e tij duke i kërkuar një shenjë. Prandaj Perëndia tha me anë të Isaias: "Prandaj vetë Zoti do t'ju japë një shenjë: Ja, një virgjëreshë është me barrë dhe do të lindë një djalë, të cilit do t'ia vërë emrin Emanuel" (Isaia 7,14). Për të provuar se Ai do t'i çlironte, Perëndia dha shenjën e lindjes së Krishtit, të cilën dikush do ta quante Emanuel.

Historia e Krishtlindjeve duhet të na kujtojë çdo ditë se Perëndia është me ne. Edhe nëse situata duket e zymtë, edhe nëse e keni humbur punën, edhe nëse një person i dashur ka vdekur, edhe nëse keni dështuar në kursin tuaj, edhe nëse bashkëshorti juaj ju ka lënë - Perëndia është me ju!

Nuk ka rëndësi se sa e vdekur është situata juaj, Zoti jeton në ju dhe Ai i jep jetë situatës tuaj të vdekur. "A e beson atë"? Pak para se Jezusi të kryqëzohej dhe të kthehej në qiell, dishepujt e tij u shqetësuan shumë se ai nuk do të ishte më me ta. Jezusi u tha atyre:

“Por ngaqë ju thashë këtë, zemra juaj është e mbushur me pikëllim. Por të them të vërtetën: është mirë për ty që po iki. Sepse nëse nuk shkoj unë, Ngushëlluesi nuk do të vijë te ju. Por nëse shkoj, do ta dërgoj tek ju” (Gjoni 16,6 -8). Ai Ngushëllues është Fryma e Shenjtë që banon brenda jush. "Nëse Fryma e atij që ringjalli Jezusin prej së vdekurish banon në ju, ai që ringjalli Krishtin prej së vdekurish do t'u japë jetë edhe trupave tuaj të vdekshëm me anë të Frymës së tij që banon në ju" (Romakëve 8,11).

Perëndia është gjithmonë me ju. Mund të përjetoni praninë e Jezuit sot dhe përgjithmonë!

nga Takalani Musekwa


pdfPerëndia është me ne