Përjetoni lirinë e vërtetë

561 përjetoni lirinë e vërtetëNë asnjë moment në histori bota perëndimore nuk ka gëzuar një standard jetese kaq të lartë sa shumë njerëz sot e konsiderojnë të mirëqenë. Ne jetojmë në një kohë kur teknologjia është aq e përparuar sa të mund të qëndrojmë në kontakt me të dashurit në të gjithë botën, duke përdorur smartphone. Ne gjithmonë mund të kemi kontakte të drejtpërdrejta me anëtarët e familjes ose miqtë përmes telefonit, postës elektronike, WhatsApp, Facebook, apo edhe thirrjeve video.

Imagjinoni si do të ndiheni sikur të gjitha këto arritje teknike të hiqeshin nga ju dhe të jetonit vetëm në një qelizë të vogël të vogël pa asnjë kontakt me botën e jashtme? Ky është rasti me të burgosurit që janë mbyllur në qelitë e burgut. Në Shtetet e Bashkuara, ekzistojnë të ashtuquajturat burgje Supermax, të krijuara posaçërisht për kriminelët më të rrezikshëm, të cilët mbahen në burg në një qeli. Ata kalojnë orë 23 në qeli dhe kalojnë një orë jashtë. Edhe jashtë, këta të burgosur lëvizin në një kafaz të madh për të marrë frymë me ajër të pastër. Farë do të thoshit nëse mësuat se njerëzimi është në një burg të tillë dhe nuk ka rrugëdalje?

Ky burgim nuk është në trupin fizik por në mendje. Mendjet tona janë bllokuar dhe i kanë mohuar mundësinë e njohjes dhe marrëdhënies me Perëndinë e vërtetë Krijues. Pavarësisht nga të gjitha sistemet tona të besimit, zakonet, traditat dhe njohuritë laike, ne mbetemi të burgosur. Ndoshta teknologjia na ka futur edhe më thellë në mbyllje të vetmuar. Ne nuk kemi asnjë mënyrë për të çliruar veten. Ky ndalim na ka lënë të vuajmë nga vetmia e madhe mendore dhe stresi pavarësisht përfshirjes sonë në shoqëri. Ne mund të shpëtojmë nga burgu ynë kur dikush hap flokët mendorë dhe çliron robërinë tonë nga mëkati. Shtë vetëm një person që mban çelësat e këtyre kështjellave që bllokojnë rrugën drejt lirisë - Jezu Krishti.

Vetëm kontakti me Jezu Krishtin mund të hapë rrugën për të gjetur qëllimin tonë në jetë dhe për të realizuar. Në Ungjillin e Lukës, ne lexuam për kohën kur Jezusi hyri në një sinagogë dhe shpallëm se një profeci e lashtë e një Mesia që po vinte ishte duke u përmbushur prej tij (Isaiah 61,1-2). Jezusi e shpalli veten të dërguarin për të shëruar të thyer, për të liruar të burgosurit, për të hapur sytë e të verbërve shpirtërisht dhe për të çliruar të shtypurit nga shtypësit e tyre: "Fryma e Zotit është mbi mua sepse ai më vajosi dhe u dërguan për të predikuar ungjillin ndaj të varfërve, për t'u predikuar të burgosurve se ata duhet të jenë të lirë, dhe të verbrit që duhet të shohin, dhe të largojnë ata që janë rrahur në liri dhe të shpallin vitin e mëshirës së Zotit "(Lk 4,18- 19). Jezusi thotë për veten e tij: "Ai është Rruga, e Vërteta dhe Jeta" (Gjn 14,6).

Liria e vërtetë nuk vjen përmes pasurisë, fuqisë, statusin dhe famë. Relievi vjen kur shpirti ynë hap ekzistencën tonë për qëllimin e vërtetë. Nëse kjo e vërtetë është shpallur në thellësitë e shpirtit tonë dhe realizuar ne shije lirinë e vërtetë. "Atëherë Jezusi u tha Judenjve që besuan në të: Nëse do t'i përmbaheni fjalës sime, ju me të vërtetë jeni dishepujt e mi dhe do ta njihni të vërtetën dhe e vërteta do t'ju çlirojë" (Jn 8,31-32).

Farë shpëtojmë nëse shijojmë lirinë e vërtetë? Ne jemi të çliruar nga pasojat e mëkatit. Mëkati çon në vdekje të përjetshme. Me mëkatin, ne kemi barrën e fajit. Njerëzimi është në kërkim të mënyrave të ndryshme të jenë të lirë nga faji i mëkatit, ka shkaktuar zbrazëti në zemrat tona. Pa marrë parasysh sa i pasur dhe të privilegjuar të jesh, aq pavlefshme në mbetjet e zemrës. Pjesëmarrja javore në kishë, pelegrinazhet, puna bamirëse dhe ndihma dhe ndihma bamirës mund të ofrojnë lehtësim të përkohshëm, por boshllëku mbetet. Theshtë gjaku i Krishtit i derdhur në kryq, vdekja dhe ringjallja e Jezusit, që na çliron nga pagat e mëkatit. "Tek ai (Jezusi) ne kemi shëlbimin përmes gjakut të tij, faljen e mëkateve, bollëkun e hirit të tij, të cilin ai e ka bërë me bollëk për ne në të gjitha mençuritë dhe mençuritë" (Efes. 1,7-8).

Kjo është hiri që ju merrni kur pranoni Jezu Krishtin si Zotin tuaj personal, Shpëtimtarin dhe Shpëtimtarin. Të gjitha mëkatet e tua janë falur. Barra dhe zbrazëtia që keni shkatërruar zhdukur dhe ju filloni një jetë të transformuar, të ndryshuar me një kontakt të drejtpërdrejtë dhe të ngushtë me Krijuesin dhe Perëndinë tuaj. Jezusi hap derën e burgut tuaj shpirtëror. Dera për lirinë tuaj të përjetshme është e hapur. Ju jeni të çliruar nga dëshirat tuaja egoiste që ju sjellin mjerim dhe vuajtje. Shumë janë skllevër emocionalë të dëshirave egoiste. Kur ju merrni Jezu Krishtin, ka një transformim në zemrën tuaj që ka të bëjë me përparësinë tuaj për t'i pëlqyer Perëndisë.

"Tani mos lejoni që mëkati të mbretërojë në trupin tuaj të vdekshëm dhe mos respektoni dëshirat e tij. Gjithashtu, mos i jepni gjymtyrët tuaja për të mëkatuar si armë padrejtësie, por dhurojini vetvetes Perëndisë si ata që ishin të vdekur dhe tani janë të gjallë, dhe anëtarët tuaj Zoti si armë drejtësie. Sepse mëkati nuk do të sundojë mbi ju sepse nuk jeni nën ligj, por nën hir "(Roman 6,12-14).

Ne fillojmë të kuptojmë se çfarë është një jetë e kënaqshme kur Zoti bëhet qendra jonë dhe i kërkon shpirtit tonë që ta kemi Jezusin si mik dhe shok të vazhdueshëm. Ne marrim mençuri dhe qartësi që tejkalon të menduarit njerëzor. Ne fillojmë t'i shikojmë gjërat nga një këndvështrim hyjnor që është shumë i dobishëm. Fillon një mënyrë jetese në të cilën ne nuk jemi më skllevër dëshire, lakmi, zili, urrejtje, papastërti dhe varësi që sjellin vuajtje të papërshkrueshme. Ekziston edhe një lirim nga ngarkesat, frika, shqetësimet, pasiguria dhe mashtrimet.
Lëreni Jezusin të zhbllokojë dyert e burgut tuaj sot. Ai e ka paguar çmimin për shpëtimin tuaj me gjakun e tij. Ejani të shijoni një jetë të përtërirë në Jezusin. Pranojeni atë si Zotin tuaj, Shpëtimtarin dhe Shpëtimtarin tuaj dhe përjetoni lirinë e vërtetë.

nga Devaraj Ramoo