Shenjë e kohës

Shenja 479 e kohëveLexues i dashur, lexues i dashur

Sa kohë fluturon! Së pari ju keni parë lulet e pranverës, shijoni ngrohtësinë e mrekullueshme të verës para se të keni marrë frytet e pjekura të korrjes. Tani ju shikoni me sy të ndritshëm në të ardhmen. Varësisht se ku po shikoni, pamja juaj në tabelën e mbulimit është e mjaftueshme për shkurret e zeza, pyllin në hije ose kodrat në sfond. Ndoshta ju jeni të shqetësuar edhe me mbulesën e padepërtueshme të reve, nën të cilën njerëzit nuk përjetojnë asgjë nga drita e ndritshme që ju ndriçon.

Unë jam i lumtur të njoh shenjat e kohës. Kur shikoj në orën time, ajo më tregon se çfarë është koha dhe në të njëjtën kohë më tregon se çfarë ka bërë për mua. Për këtë kam nevojë për sytë e hapur shpirtërisht, vetëm në këtë mënyrë unë mund ta kuptoj Jezusin dhe atë që ai më thotë.

Ky mendim më çon në vendin në letrën drejtuar Korintasve, ku thotë: «Por mendimet e njerëzve janë errësuar dhe deri më sot ka një vello mbi mendimin e tyre. Kur lexohet ligji i besëlidhjes së vjetër, ata nuk e njohin të vërtetën. Kjo vello mund vetëm me anë të besimit në Krishtin për t'u marrë" (2. Korintasve 3,14 Bibla e Jetës së Re).

Ky vel, një mbulesë shpirtërore e reve e pengon gjetjen e Jezusit. Ai vetëm mund ta marrë atë, sepse ai është drita e botës. Asnjë ligj dhe asnjë urdhër nuk ju sjell, lexues i dashur, lexues i dashur në dritë, por vetëm Jezus. Dëshironi të pranoni ofertën e tij të dashurisë? Besoni atë që t'ju japë një pamje të qartë, përtej kohës, në përjetësi.

Nëse e pranoni Jezusin si Zotin dhe Mjeshtrin tuaj personal, kjo ka pasoja për jetën tuaj dhe të fqinjëve tuaj. “Ju jeni drita e botës. Le të shkëlqejë drita juaj para njerëzve, që ata të shohin veprat tuaja të mira dhe të lëvdojnë Atin tuaj në qiej» (nga Mateu 5,14 dhe 16).

Drita e Jezusit shkëlqen në ju kur besoni në Jezusin dhe në Fjalën e Tij. Velli është zhdukur. Me punën tuaj, merrni pjesë në shpalljen më të rëndësishme të Mbretërisë së Perëndisë, se dashuria e Perëndisë derdhet në zemrat tona.

Me këtë, ju jeni të pajisur për të provuar se si efektet e dashurisë nëpërmjet Birit të Perëndisë të mishëruar ndikojnë në jetën tuaj, kënaqen dhe adhurojnë Perëndinë.

Toni Püntener


pdfShenjë e herë