Fjalë kuptimplota

634 fjalë kuptimplota Ishte një mëngjes i tensionuar përpara selisë së guvernatorit Romak në Jeruzalem. Një pjesë e popullit izraelit ishin të ngazëllyer dhe të brohoritur nga eprorët e tyre për të kërkuar me zë të lartë që Jezusi të kryqëzohej. Ky ndëshkim brutal, i cili mund të lëshohej vetëm për një krim kundër autoriteteve shtetërore sipas ligjit Romak, mund të urdhërohej vetëm nga kombet, Ponc Pilati, i cili urrehej nga hebrenjtë.

Tani Jezusi qëndroi para tij dhe iu desh t'u përgjigjej pyetjeve të tij. Ponc Pilati e dinte që eprorët e njerëzve ia kishin dorëzuar Jezusin nga smira e pastër dhe ai gjithashtu kishte në vesh fjalët e gruas së tij se ai nuk duhej të kishte asgjë me këtë njeri të drejtë. Jezusi ishte i heshtur në shumicën e pyetjeve të tij.
Pilati e dinte se çfarë pritjeje triumfale kishte marrë Jezusi në qytet vetëm disa ditë më parë. Sidoqoftë, ai u përpoq të shmangte të vërtetën dhe drejtësinë, sepse i mungonte guximi për të qëndruar në këmbë për bindjet e tij dhe për të liruar Jezusin. Pilati mori ujë, lau duart para turmës dhe tha: “Unë jam i pafajshëm për gjakun e këtij njeriu; ti shikon! " Pra, si populli i Izraelit dhe të gjithë johebrenjtë ishin fajtorë për vdekjen e Jezusit.

Pilati e pyeti Jezusin: A je ti mbreti i hebrenjve? Kur ai mori përgjigjen: A po e thua për veten tënde, apo të kanë thënë të tjerët për mua? Pilati u përgjigj: "A jam unë hebre? Populli juaj dhe kryepriftërinjtë ju kanë dorëzuar tek unë. Cfare keni bere?" Jezusi u përgjigj: Mbretëria ime nuk është e kësaj bote, përndryshe shërbëtorët e mi do të luftonin për të. Pilati më tej pyeti: Pra, ju jeni akoma një mbret? Jezusi u përgjigj: Ju thoni se unë jam një mbret (Gjoni 18,28-19,16).

Këto dhe fjalët vijuese janë fjalë kuptimplota. Jeta dhe vdekja e Jezusit vareshin prej tyre. Mbreti i të gjithë mbretërve dha jetën e tij për gjithë njerëzimin. Jezusi vdiq dhe u ngrit për të gjithë njerëzit dhe ofron jetë të re të përjetshme për këdo që beson në të. Jezusi ka shqiptuar lavdinë e tij hyjnore, fuqinë dhe madhështinë e tij, shkëlqimin e tij dhe pasuritë e tij dhe është bërë qenie njerëzore, por pa mëkat. Përmes vdekjes së tij, Ai mori fuqinë dhe forcën e mëkatit dhe kështu na pajtoi me Atin Qiellor. Si Mbret i ringjallur, ai na dha shpirt shpirtëror në mënyrë që të jemi një me të dhe Atin përmes Shpirtit të Shenjtë. Jezusi është me të vërtetë Mbreti ynë. Dashuria e tij është arsyeja e shpëtimit tonë. Willshtë vullneti i tij që ne të jetojmë me të përgjithmonë në mbretërinë dhe lavdinë e tij. Këto fjalë janë aq domethënëse sa mund të ndikojnë në të gjithë jetën tonë. Në dashurinë e Mbretit të ringjallur, Jezusit.

nga Toni Püntener