Gruri i grurit

475 grurin e grurit

I dashur lexues

Është verë. Sytë e mi fshijnë një fushë të gjerë gruri. Spikes pjek në rrezet e diellit të ngrohtë dhe janë së shpejti gati për korrje. Fermeri pritet me durim derisa të sjellë të korrat e tij.

Kur Jezusi po ecte nëpër një fushë gruri me dishepujt e tij, ata i vunë në vesh grurë, i integruan në duart e tyre dhe hëngrën urinë e tyre më të madhe me kokrra. Cfarë shkakton disa kokrra është e mahnitshme! Më vonë, Jezui u tha apostujve: "Korrja është e madhe, por ka pak punëtorë" (Mt. 9,37 NGÜ).

Ju, lexues i dashur, shikoni me mua mbi fushën e misrit dhe e dini, ka një korrje të madhe, e cila është e lidhur me shumë punë. Unë dëshiroj t'ju inkurajoj që të besoni se jeni një punëtor i vlefshëm në korrjen e Perëndisë dhe në të njëjtën kohë i përkasin të korrave. Ata kanë mundësi të luten për punëtorët dhe të kenë sukses, si dhe të shërbejnë vetë. Nëse ju pëlqen Focus Jezusi, jepni këtë revistë një personi të interesuar ose regjistroheni në të. Kështu që ajo mund të marrë pjesë në kënaqësitë që ju frymëzojnë. Kryeni misionin tuaj me dashuri të pakushtëzuar dhe ndiqni gjurmët e Jezusit. Jezusi, buka e gjallë nga qielli, plotëson urinë e çdo njeriu të pafe.

Bujku i grurit është mjeshtër i të gjithë korrjes dhe përcakton kohën e duhur për ta bërë këtë. Një kokërr gruri - me të ne mund të krahasojmë veten - bie në tokë dhe vdes. Por kjo nuk ka mbaruar. Nga një kokërr e vetme rritet një vesh i ri, i cili sjell shumë fryt. "Ai që e do jetën e vet e humbet; dhe ai që e urren jetën e vet në këtë botë do ta shpëtojë për jetën e përhershme "(Joh 12,25 LUT).

Me këtë perspektivë, ju me siguri shikoni për Jezusin, i cili ju ka paraprirë deri në vdekje. Nëpërmjet ringjalljes së tij ai ju jep në hirin e tij jetën e re.

Kohët e fundit kemi festuar Rrëshajët, festivali i parë i korrjes. Kjo festë dëshmon për shpërthimin e Shpirtit të Shenjtë mbi besimtarët. Ashtu si burrat dhe gratë e asaj kohe, sot mund të shpallim se kushdo që beson në Jezusin e ringjallur, Birin e Perëndisë, si Shëlbues i tij është pjesë e asaj të korrave të parë.

Toni Püntener


pdfGruri i grurit