Barra e rëndë e mëkatit

569 barra e rëndë e mëkatitA keni menduar ndonjëherë se si Jezui mund të thoshte se zgjedha e tij ishte e butë dhe drita e tij e rëndë duke marrë parasysh atë që duroi si Birin e mishit të Perëndisë, gjatë ekzistencës së tij tokësore?

I lindur si një Mesia i profetizuar, mbreti Herod e kërkoi atë edhe kur ishte foshnjë. Ai urdhëroi që të vriteshin të gjithë fëmijët meshkuj në Betlehem që ishin dy vjeç ose më të vegjël. Si i ri, Jezui, si çdo adoleshent tjetër, u përball me të gjitha tundimet. Kur Jezusi shpalli në tempull se ai ishte vajosur nga Perëndia, njerëzit në sinagogë e ndoqën jashtë qytetit dhe u përpoqën ta shtynin mbi një parvaz. Ai tha se nuk kishte ku të shtrinte kokën. Ai qau me hidhërim përballë mosbesimit të Jeruzalemit të tij të dashur dhe vazhdimisht u sharje, në pyetje dhe tallje nga udhëheqësit fetarë të kohës së tij. Ai është përmendur si një fëmijë i paligjshëm, një pijanec i verës, një mëkatar dhe madje një profet i rremë i pushtuar nga demonët. Gjatë gjithë jetës së tij ai jetoi duke ditur se një ditë do të tradhtohej nga miqtë e tij, do të braktisej, do të rrihej dhe do të kryqëzohej brutalisht nga ushtarët. Mbi të gjitha, ai e dinte se fati i tij ishte të merrte mbi vete të gjitha mëkatet e tmerrshme të njerëzve në mënyrë që të shërbente si një shlyerje për mbarë njerëzimin. Megjithatë, pavarësisht gjithë asaj që duhej të duronte, ai shpalli: "Zgjedha ime është e butë dhe barra ime është e lehtë" (Mateu 11,30).

Jezusi na kërkon të vijmë tek ai për të gjetur prehje dhe lehtësim nga barra e mëkatit. Jezusi thotë disa vargje para tij: «Gjithçka më është dhënë nga Ati im; dhe askush nuk e njeh Birin përveç Atit; dhe askush nuk e njeh Atin përveç Birit dhe kujt do t'ia zbulojë Biri »(Mateu 11,27).

Ne marrim një paraqitje të shkurtër të barrës së madhe njerëzore që Jezusi premton të lehtësojë. Jezusi na zbulon fytyrën e vërtetë të zemrës atërore kur ne vijmë tek ai me anë të besimit. Ai na fton në marrëdhënien intime, të përsosur që e bashkon vetëm me Atin, në të cilën është vërtetuar pa mëdyshje se Ati na do dhe na mbetet gjithmonë besnik me atë dashuri. "Por kjo është jeta e përjetshme, që të të njohin, që je i vetmi Perëndi i vërtetë dhe që ke dërguar, Jezu Krishtin" (Gjoni 17,3Herë pas here gjatë gjithë jetës së tij, Jezusi u sfidua për t'u bërë ballë sulmeve të Satanait. Këta u shfaqën në tundime dhe mundime. Por ai i qëndroi besnik detyrës së tij hyjnore për të shpëtuar njerëzit edhe në kryq, kur mbante gjithë fajin e njerëzimit. Nën barrën e çdo mëkati, Jezusi, si Zot dhe në të njëjtën kohë si një njeri që po vdiste, shprehu braktisjen e tij njerëzore duke bërtitur: "Zoti im, Perëndia im, pse më ke braktisur?" Mateu (27,46).

Në shenjë të besimit të palëkundur te babai i tij, ai tha pak para vdekjes: "O Atë, unë e urdhëroj shpirtin tim në duart e tua!" (Luka 23,46) Ai na dha të kuptojmë se Ati nuk e kishte braktisur kurrë, as kur mbante barrën e mëkatit të të gjithë njerëzve.
Jezui na jep besimin se ne jemi të bashkuar me të në vdekjen, varrosjen dhe ringjalljen e tij për një jetë të re të përjetshme. Përmes kësaj ne përjetojmë paqen e vërtetë të mendjes dhe lirinë nga zgjedha e verbërisë shpirtërore që Adami solli me ne me Rënien.

Jezusi tha qartë qëllimin dhe qëllimin për të cilin ai erdhi tek ne: "Por unë erdha t'u sjell atyre jetë - jetë në tërësinë e saj" (Gjoni10,10 Përkthimi i ri i Gjenevës). Jeta në plotësi do të thotë që Jezusi na ka kthyer njohurinë e vërtetë të natyrës së Perëndisë, e cila na ndau prej tij për shkak të mëkatit. Për më tepër, Jezusi shpall se ai është "pasqyra e lavdisë së Atit të tij dhe ngjashmëria e natyrës së tij" (Hebrenjve 1,3). Biri i Perëndisë jo vetëm që pasqyron lavdinë e Perëndisë, por ai vetë është Perëndi dhe rrezaton atë lavdi.

Le ta njohni me Atin, Birin e tij, në bashkësi me Frymën e Shenjtë dhe ta përjetoni me të vërtetë plotësisht jetën e plotë me dashuri, të cilën ai e ka përgatitur për ju që nga fillimi i botës!

nga Brad Campbell