Identiteti ynë i vërtetë

222 është identiteti ynë i vërtetëNë ditët e sotme ndodh shpesh që duhet të bësh emër për të qenë kuptimplotë dhe i rëndësishëm për të tjerët dhe veten. Duket sikur njerëzit janë në një kërkim të pangopur për identitetin dhe kuptimin. Por Jezusi tha tashmë: «Kushdo që gjen jetën e tij, do ta humbasë; dhe kushdo që do të humbasë jetën e vet për hirin tim, do ta gjejë atë” (Mateu 10:39). Si kishë, ne kemi mësuar nga kjo e vërtetë. Që nga viti 2009 ne e quajmë veten Grace Communion International dhe ky emër i referohet identitetit tonë të vërtetë, i cili bazohet tek Jezusi dhe jo tek ne. Le ta shohim më nga afër këtë emër dhe të zbulojmë se çfarë fsheh.

Hiri

Hiri është fjala e parë në emrin tonë sepse përshkruan më së miri udhëtimin tonë individual dhe kolektiv drejt Zotit në Jezu Krishtin nëpërmjet Shpirtit të Shenjtë. “Përkundrazi, ne besojmë se me anë të hirit të Zotit Jezu Krisht do të shpëtojmë, sikurse edhe ata” (Veprat 15:11). Ne jemi "të shfajësuar pa merita me anë të hirit të tij nëpërmjet shpengimit që është në Krishtin Jezus" (Romakëve 3:24). Vetëm me anë të hirit, Perëndia (nëpërmjet Krishtit) na lejon të marrim pjesë në drejtësinë e tij. Bibla na mëson vazhdimisht se mesazhi i besimit është një mesazh i hirit të Perëndisë (shih Veprat e Apostujve 14:3; 20:24; 20:32).

Baza e marrëdhënies së Perëndisë me njeriun ka qenë gjithmonë hiri dhe e vërteta. Ndërsa ligji ishte shprehje e këtyre vlerave, vetë hiri i Perëndisë gjeti shprehje të plotë nëpërmjet Jezu Krishtit. Me hirin e Perëndisë ne shpëtohemi vetëm nga Jezu Krishti dhe jo duke e mbajtur ligjin. Ligji sipas të cilit çdo njeri është i mallkuar nuk është fjala e fundit e Perëndisë për ne. Fjala e tij e fundit për ne është Jezusi. Ai është zbulesa e përsosur dhe personale e hirit dhe e vërteta e Perëndisë që ai i ka dhënë lirshëm njerëzimit.
Dënimi ynë sipas ligjit është i justifikuar dhe i drejtë. Ne nuk arrijmë sjellje të ligjshme nga vetja, sepse Perëndia nuk është i burgosur me ligjet dhe ligjshmëritë e tij. Perëndia në ne vepron në lirinë hyjnore sipas vullnetit të tij.

Vullneti i tij përcaktohet nga hiri dhe shëlbimi. Apostulli Pavël shkruan: «Unë nuk e flak hirin e Perëndisë; sepse nëse drejtësia është me anë të ligjit, Krishti vdiq më kot” (Galatasve 2:21). Pali e përshkruan hirin e Perëndisë si alternativën e vetme që ai nuk dëshiron ta hedhë. Hiri nuk është një gjë për t'u peshuar, matur dhe pazar. Hiri është mirësia e gjallë e Perëndisë, përmes së cilës Ai shkon pas dhe transformon zemrën dhe mendjen e njeriut.

Në letrën e tij drejtuar kishës në Romë, Pali shkruan se e vetmja gjë që po përpiqemi të arrijmë me përpjekjet tona është paga e mëkatit, që është vetë vdekja. Ky është lajmi i keq. Por ka edhe një veçanërisht të mirë, sepse “dhurata e Perëndisë është jeta e përjetshme në Krishtin Jezus, Zotin tonë” (Romakëve 6:24). Jezusi është hiri i Perëndisë. Ai është shpëtimi i Perëndisë i dhënë falas për të gjithë njerëzit.

Kungimi

Shoqëria është fjala e dytë në emrin tonë sepse ne kemi një marrëdhënie të vërtetë me Atin përmes Birit në shoqëri me Frymën e Shenjtë. Në Krishtin kemi shoqëri të vërtetë me Perëndinë dhe me njëri-tjetrin. James Torrance e vendosi në këtë mënyrë: "Zoti Triune krijon shoqëri në atë mënyrë që të jemi vetëm njerëz të vërtetë nëse e kemi gjetur identitetin tonë në shoqëri me të dhe njerëzit e tjerë." 

Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë janë në bashkësi të përsosur dhe Jezusi u lut që dishepujt e tij ta kishin këtë marrëdhënie dhe ta pasqyronin atë në botë (Gjoni 14:20; 17:23). Apostulli Gjon e përshkruan këtë komunitet si të rrënjosur thellë në dashuri. Gjoni e përshkruan këtë dashuri të thellë si bashkësi të përjetshme me Atin, Birin dhe Frymën e Shenjtë. Marrëdhënie e vërtetë do të thotë të jetosh në bashkësi me Krishtin në dashurinë e Atit nëpërmjet Shpirtit të Shenjtë (1. Gjoni 4:8).

Thuhet shpesh se të qenit i krishterë është një marrëdhënie personale me Jezusin. Bibla përdor disa analogji për të përshkruar këtë marrëdhënie. Dikush flet për marrëdhënien e zotërisë me skllavin e tij. Nga kjo rrjedh se ne duhet të nderojmë dhe të ndjekim Zotin tonë, Jezu Krishtin. Më tej, Jezui u tha dishepujve të tij: «Unë nuk them më se jeni shërbëtorë; sepse një shërbëtor nuk e di se çfarë po bën zotëria e tij. Por unë ju thashë se jeni miq; sepse të gjitha ato që dëgjova nga Ati im, ju bëra të njohura” (Gjoni 15:15). Një imazh tjetër flet për marrëdhënien midis një babai dhe fëmijëve të tij (Gjoni 1:12-13). Edhe shëmbëlltyra e dhëndrit dhe e nuses së tij, e gjetur qysh në Dhiatën e Vjetër, përdoret nga Jezusi (Mateu 9:15) dhe Pali shkruan për marrëdhëniet midis burrit dhe gruas (Efesianëve 5). Letra drejtuar hebrenjve madje thotë se ne si të krishterë jemi vëllezër dhe motra të Jezusit (Hebrenjve 2:11). Të gjitha këto imazhe (skllav, mik, fëmijë, bashkëshort, motra, vëlla) përmbajnë idenë e një bashkësie të thellë, pozitive, personale me njëri-tjetrin. Por të gjitha këto janë vetëm foto. Zoti ynë Triuni është burimi dhe e vërteta e kësaj marrëdhënieje dhe bashkësie. Është një kungim që ai e ndan me bujari me ne në mirësinë e tij.

Jezusi u lut që ne të ishim me të përgjithmonë dhe të gëzoheshim në atë mirësi (Gjoni 17:24). Në këtë lutje ai na ftoi të jetonim si pjesë e bashkësisë me njëri -tjetrin dhe me Atin. Kur Jezusi u ngjit në qiell, ai na mori ne, miqtë e tij, në shoqëri me Atin dhe Frymën e Shenjtë. Pali thotë se përmes Frymës së Shenjtë ekziston një mënyrë me të cilën ne ulemi pranë Krishtit dhe jemi në praninë e Atit (Efesianëve 2: 6). Ne tashmë mund ta përjetojmë këtë shoqëri me Perëndinë tani, edhe nëse plotësia e kësaj marrëdhënieje do të bëhet e dukshme vetëm kur Krishti të vijë përsëri dhe të vendosë sundimin e tij. Kjo është arsyeja pse bashkësia është një pjesë thelbësore e bashkësisë sonë të besimit. Identiteti ynë, tani dhe përgjithmonë, është vendosur në Krishtin dhe në bashkësinë që Perëndia ndan me ne si Atë, Biri dhe Fryma e Shenjtë.

Ndërkombëtare (Ndërkombëtare)

Ndërkombëtar është fjala e tretë në emrin tonë, sepse kisha jonë është një komunitet shumë ndërkombëtar. Ne arrijmë njerëz nëpër kufijtë e ndryshëm kulturorë, gjuhësorë dhe kombëtarë - arrijnë njerëzit në mbarë botën. Edhe pse ne jemi statistikisht një komunitet i vogël, ka komunitete në çdo shtet amerikan, si dhe Kanada, Meksikë, Karaibe, Amerikë Jugore, Evropë, Azi, Australi, Afrikë dhe Ishujt e Paqësorit. Ne kemi më shumë se anëtarët e 50.000 në më shumë se vendet 70 që kanë gjetur shtëpi në më shumë se komunitetet 900.

Perëndia na ka sjellë së bashku në këtë bashkësi ndërkombëtare. Është një bekim që ne jemi mjaft të madh për të punuar së bashku dhe ende mjaft të vogla për të qenë personalisht personale. Në komunitetin tonë, miqësitë janë vazhdimisht duke u ndërtuar në të gjithë kufijtë kombëtarë dhe kulturorë që sot shpesh ndajnë, ndërtojnë dhe ushqehen botën tonë. Kjo është padyshim një shenjë e hirit të Perëndisë!

Si kishë, është e rëndësishme për ne të jetojmë dhe të kalojmë në ungjillin që Perëndia ka vendosur në zemrat tona. Edhe për të përjetuar pasurinë e hirit dhe dashurisë së Perëndisë na motivon të kalojmë lajmin e mirë tek njerëzit e tjerë. Ne duam që njerëzit e tjerë të hyjnë në një marrëdhënie me Jezu Krishtin dhe të ndajnë atë gëzim. Nuk mund ta mbajmë ungjillin të fshehtë, sepse duam që të gjithë në botë të përjetojnë hirin e Perëndisë dhe të bëhen pjesë e bashkësisë trejnore. Ky është mesazhi që Perëndia na ka dhënë për të ndarë me botën.

nga Joseph Tkach