Uria e thellë brenda nesh

361 uria e thellë brenda nesh“Të gjithë ju shikojnë me pritje dhe ju i ushqeni në kohën e duhur. Ti hap dorën tënde dhe kënaq krijesat e tua...” (Psalmi 145:15-16 Shpresa për të gjithë).

Ndonjëherë ndiej një urinë që qan diku thellë brenda meje. Në mendimet e mia, përpiqem ta mos e respektoj atë dhe ta shtyp atë për një kohë. Por papritur ai kthehet në dritë.

Unë flas për dëshira, dëshira në ne për të kuptoj thellësinë mirë thirrja për përmbushjen, ne jemi duke u përpjekur dëshpërimisht për të mbushur me gjëra të tjera. E di se dua më shumë nga Perëndia. Për disa arsye, megjithatë, frikëson mua se britmë, si në qoftë se ai do të kërkojë më shumë për mua se unë jam për të dhënë gjendje. Është një frikë nëse e lashë atë, e cila do të më tregonte anët e tmerrshme. Do të tregoja cenueshmërinë time, do të zbulonte nevojën time për varësi nga diçka ose dikush më i madh. Davidi ishte i uritur për Perëndinë, i cili nuk mund të shprehej me fjalë të thjeshta. Ai shkroi Psalmin për Psalmin dhe ende nuk mund të shpjegonte atë që ai po përpiqej të thoshte.

Dua të them që të gjithë e përjetojmë këtë ndjenjë herë pas here. Në Veprat 17,27 Aty thuhet: “Ai i bëri të gjitha këto sepse donte që njerëzit ta kërkonin. Ata duhet të jenë në gjendje ta ndiejnë dhe ta gjejnë atë. Dhe me të vërtetë, ai është kaq afër secilit prej nesh!” Është Zoti që na krijoi për ta dëshiruar. Kur ai na tërheq, ne ndjejmë uri. Shumë herë ne marrim një moment heshtjeje ose një lutje, por në të vërtetë nuk marrim kohë për ta kërkuar atë. Ne luftojmë për disa minuta për të dëgjuar zërin e tij dhe më pas dorëzohemi. Jemi shumë të zënë për të ndenjur, oh sikur të mund të shihnim sa afër i kemi ardhur. A prisnim vërtet të dëgjonim diçka? Nëse po, a nuk do të dëgjonim sikur jeta jonë të varej prej saj?

Kjo uri është e tillë që dëshiron të jetë e kënaqur nga Krijuesi ynë. Mënyra e vetme për të cilën mund të ushqehet është të kalosh kohë me Perëndinë. Nëse uria është e fortë, atëherë ne kemi nevojë për më shumë kohë me të. Ne të gjithë e udhëheqim një jetë të zënë, por çka është më e rëndësishme për ne? A jemi të gatshëm ta njohim më mirë? Sa të gatshëm jeni? Po sikur të kërkonte më shumë se një orë në mëngjes? Çka nëse ai ka kërkuar dy orë dhe madje edhe pushimin e drekës? Çka nëse ai më kërkoi të shkoj jashtë shtetit dhe të jetoj me njerëz që nuk e kishin dëgjuar kurrë më parë ungjillin?

A jemi të gatshëm t'u japim mendimet, kohën dhe jetën tonë Krishtit? Nuk ka dyshim se do të jetë e vlefshme. Shpërblimi do të jetë i madh dhe shumë njerëz mund ta njohin atë, sepse ju e bëni këtë.

Gebet

Atë, më jep forcën për të kërkuar me gjithë zemrën time. Ke premtuar të na takosh kur të afrohemi. Unë dua të ju afrohem sot. amin

nga Fraser Murdoch


pdfUria e thellë brenda nesh