Mënyra e vështirë

050 është mënyra e vështirë"Sepse ai vetë tha: "Unë nuk do të tërhiq dorën time nga ti dhe nuk do të të braktis"" (Hebrenjve 13:5).

Çfarë të bëjmë kur nuk mund ta shohim rrugën tonë? Ndoshta nuk është e mundur të kalosh jetën pa pasur shqetësimet dhe problemet që sjell jeta me vete. Ndonjëherë këto janë pothuajse të padurueshme. Jeta, me sa duket, është e padrejtë ndonjëherë. Pse është kështu? Ne do të donim ta dinim. Shumë të paparashikueshme na mundojnë dhe ne pyesim se çfarë do të thotë kjo. Kjo nuk është asgjë e re, historia njerëzore është plot ankesa, por nuk është e mundur të kuptohet e gjithë kjo për momentin. Por kur na mungon njohuria, Zoti na jep diçka në këmbim, të cilën ne e quajmë besim. Ne kemi besim atje ku na mungon pasqyra dhe kuptimi i plotë. Nëse Zoti na jep besim, atëherë ne ecim përpara me besim, edhe nëse nuk mund të shohim, kuptojmë ose dyshojmë se si duhet të vazhdojnë gjërat.

Kur përballemi me vështirësi, Zoti na jep besim se nuk duhet ta mbajmë barrën vetëm mbi supe. Kur Zoti, i cili nuk mund të gënjejë, premton diçka, është sikur ajo të ishte tashmë një realitet. Çfarë na thotë Perëndia për kohët e trazuara? Pali na raporton në 1. 10 Korintasve 13 “Nuk ka mbi ju tundim përveç tundimit njerëzor; Por besnik është Zoti, i cili nuk do të lejojë që të tundohesh përtej mundësive të tua, por do të krijojë një dalje me tundimin, që ti ta durosh.”

Kjo mbështetet dhe shpjegohet më tej nga 5. Zanafilla 31:6 dhe 8: "Ji i patundur dhe i palëkundur; mos ki frikë dhe mos ki frikë prej tyre. Sepse Zoti, Perëndia yt, shkon me ty; ai nuk do të tërhiqet nga ti dhe nuk do të të lërë. Por Zoti shkon përpara jush; ai do të jetë me ty dhe nuk do të tërhiqet nga ti dhe nuk do të të lërë; mos kini frikë dhe jini të guximshëm.”

Nuk ka rëndësi se çfarë kalojmë apo ku duhet të shkojmë, ne kurrë nuk bëjmë atë vetëm. Fakti është se Zoti tashmë është duke pritur për ne! Ai ka shkuar përpara nesh për të na përgatitur për një rrugëdalje.

Nëse e pranojmë besimin që Perëndia na ofron, ne me besnikëri ia dorëzojmë gjithçka që na jep jetën për të zotëruar.

nga David Stirk