Ditari Qëndroni Jezusin 2019-02

03 fokus jezus 2019 02

PRILL QERSHOR 2019


Jeta e re - Toni Püntener

Llazari dalë! - Joseph Tkach

Kush është Barabasi? - Eddie Marsh

Besimi - Duke parë të padukshmen - Joseph Tkach

Jezusi jeton! - Gordon Green

Frikë nga gjykata e fundit? - Joseph Tkach

Në vendin e duhur në kohën e duhur - Tammy Tkach

Të jetosh në dashurinë e Perëndisë - Barbara Dahlgren

Jezusi, besëlidhja e përmbushur - Joseph Tkach

Rrëshajëve - Natu Moti

Fryma e Shenjtë jeton në ju! - Paul Kroll