Princi i Paqes

735 princi i paqesKur lindi Jezu Krishti, një mori engjëjsh shpallën: "Lavdi Perëndisë në vendet më të larta dhe paqe mbi tokë midis njerëzve në të cilët ai është i kënaqur" (Luka 2,14). Si marrës të paqes së Perëndisë, të krishterët thirren në mënyrë unike në këtë botë të dhunshme dhe egoiste. Fryma e Perëndisë i udhëheq të krishterët në një jetë paqebërëse, kujdesi, dhurimi dhe dashurie. Në të kundërt, bota përreth nesh është vazhdimisht e përfshirë në mosmarrëveshje dhe intolerancë, qoftë politike, etnike, fetare apo sociale. Edhe në këtë moment, rajone të tëra kërcënohen me inat dhe urrejtje të ndyrë dhe pasojat e tyre. Jezusi po përshkruante këtë ndryshim të madh që karakterizon dishepujt e tij kur u tha atyre: "Unë do t'ju dërgoj si dele në mes të ujqërve" (Mateu 10,16).

Popujt e kësaj bote, të cilët janë të rënduar në mënyrën e të menduarit dhe të vepruarit, nuk mund ta gjejnë rrugën drejt paqes. Rruga e botës është rruga e egoizmit, lakmisë, zilisë dhe urrejtjes. Por Jezusi u tha dishepujve të tij: “Unë po ju lë paqen, po ju jap paqen time. Unë nuk ju jap siç jep bota. Mos lejoni që zemrat tuaja të shqetësohen dhe mos kini frikë” (Gjoni 14,27).

Të krishterët janë thirrur të jenë të zellshëm përpara Perëndisë, "për të ndjekur atë që bën paqe" (Romakëve 14,19) dhe “të kërkojmë paqen me të gjithë dhe shenjtërimin” (Hebrenjve 1 Kor2,14). Ata janë pjesëmarrës të çdo gëzimi dhe paqeje: "Perëndia i shpresës ju mbushtë me çdo gëzim dhe paqe, duke besuar se shpresa mund të ketë gjithmonë te ju me anë të fuqisë së Frymës së Shenjtë" (Romakëve 15,13).

Lloji i paqes, "paqja që tejkalon çdo kuptim" (Filipianëve 4,7), i kapërcen ndarjet, dallimet, ndjenjat e izolimit dhe frymën e anësisë në të cilën përfshihen njerëzit. Kjo paqe çon në vend të kësaj në harmoni dhe një ndjenjë të një qëllimi dhe fati të përbashkët - "uniteti i shpirtit nëpërmjet lidhjes së paqes" (Efesianëve 4,3).

Do të thotë që ne i falim ata që na bëjnë keq. Do të thotë se ne tregojmë mëshirë për ata që kanë nevojë. Më tej thuhet se mirësia, ndershmëria, bujaria, përulësia dhe durimi, të gjitha të mbështetura nga dashuria, do të shënjojnë marrëdhëniet tona me njerëzit e tjerë. Jakobi shkroi sa vijon për të krishterët: "Por fryti i drejtësisë mbillet në paqe për ata që bëjnë paqe" (Jakovi 3,18). Kjo lloj paqeje na jep edhe garancinë dhe sigurinë përballë luftës, pandemisë apo fatkeqësisë dhe na jep qetësi dhe paqe në mes të tragjedisë. Të krishterët nuk janë të pandjeshëm ndaj problemeve të jetës. Ata duhet të kalojnë kohë shtrëngimi dhe të lëndohen si gjithë të tjerët. Ne kemi mbështetjen dhe sigurinë hyjnore se Ai do të na mbështesë: "Por ne e dimë se të gjitha gjërat punojnë së bashku për të mirë për ata që e duan Perëndinë, për ata që janë thirrur sipas qëllimit të tij" (Romakëve 8,28). Edhe kur rrethanat tona fizike janë të errëta dhe të errëta, paqja e Perëndisë që është brenda nesh na mban të qetë, të sigurt dhe të palëkundur, të sigurt dhe me shpresë për kthimin e Jezu Krishtit në tokë kur paqja e Tij do të përfshijë gjithë tokën.

Ndërsa presim atë ditë të lavdishme, le të kujtojmë fjalët e Apostullit Pal: «Paqja e Krishtit, në të cilën u thirrët në një trup të vetëm, mbretëron në zemrat tuaja; dhe falënderoni" (Kolosianëve 3,15). Origjina e paqes është dashuria që buron nga Zoti! Princi i Paqes - Jezu Krishti është vendi ku e gjejmë atë paqe. Jezusi atëherë jeton në ju me paqen e tij. Ju keni paqe në Krishtin nëpërmjet besimit të Jezu Krishtit. Ju mbart paqja e tij dhe ju bartni paqen e tij për të gjithë njerëzit.

nga Joseph Tkach