Vullneti i mirë i të huajve

"Më trego mua dhe vendit në të cilin tani je i huaj të njëjtën mirësi që të tregova" (1. Moisiu 21,23).

Si duhet të sillet një vend me të huajt e tij? Dhe më e rëndësishmja, si duhet të sillemi kur jemi të huaj në një vend tjetër? te 1. Zanafilla 21 Abrahami jetoi në Gerar. Me sa duket, ai u trajtua mirë, megjithë mashtrimin që bëri Abrahami kundër Abimelekut, mbretit të Gerarit. Abrahami i kishte thënë atij një gjysmë të vërtetë për gruan e tij Sarën, që të mbrohej nga vrasja. Si rezultat, Abimeleku për pak nuk kreu kurorëshkelje me Sarën. Megjithatë Abimeleku nuk ia ktheu të keqen me të keqe, por ia ktheu Sarën, gruan e Abrahamit. Abimeleku tha: "Ja, vendi im ndodhet para teje; jetoni aty ku është mirë në sytë tuaj!” 1. Në këtë mënyrë ai i dha Abrahamit kalimin e lirë në të gjithë mbretërinë. Ai gjithashtu i dha atij një mijë sikla argjendi (vargu 20,15).

Si u përgjigj Abrahami? Ai u lut për familjen dhe familjen e Abimelekut që një mallkim steriliteti do të hiqej prej tyre. Por Abimeleku ishte akoma dyshues. Ndoshta ai e shihte Abrahamin si një fuqi që duhej konsideruar. Kështu Abimeleku i kujtoi Abrahamit se si ai dhe qytetarët e tij e trajtuan me dashamirësi. Të dy burrat bënë një besëlidhje, donin të jetonin së bashku në vend pa agresion apo armiqësi. Abrahami premtoi se nuk do të vepronte më me mashtrim. 1. Moisiu 21,23 dhe tregoni vlerësim për dashamirësinë.

Shumë më vonë, Jezusi tha te Luka 6,31 "Dhe ashtu siç do të doje që të bëjnë njerëzit me ty, bëju edhe atyre." Ky është kuptimi i asaj që Abimeleku i tha Abrahamit. Këtu është një mësim për të gjithë ne: pavarësisht nëse jemi vendas apo të huaj, duhet të jemi të sjellshëm dhe të sjellshëm me njëri-tjetrin.


Gebet

I dashur Atë, na ndihmoni të jemi miqësorë me njëri-tjetrin me mendjen tuaj. Në emër të Jezusit Amen!

nga James Henderson


pdfVullneti i mirë i të huajve