E padukshme bëhet e dukshme

Vitin e kaluar në Aeroportin e Dulles, ekzistonte një ekspozitë për mikro-grama të projektuar posaçërisht për të treguar qelizat e zmadhimit 50.000. Imazhet me madhësi të murit treguan seksionet individuale të trurit ku pranohen sinjalet, duke filluar me qime individuale në veshin e brendshëm që janë përgjegjës për ndjenjën e ekuilibrit. Ekspozita ofroi një pasqyrë të rrallë dhe të bukur në një botë të padukshme dhe që më kujtonte një pjesë të rëndësishme të jetës sonë të përditshme si të krishterë: besimin.

Në Letrën drejtuar Hebrenjve lexojmë se besimi është besimi i fortë në atë që shpreson, një bindje faktesh që nuk janë të dukshme (Schlachter 2000). Ashtu si ato foto, besimi tregon reagimin tonë ndaj një realiteti që nuk mund të perceptohet thjesht me pesë shqisat tona. Besimi se Zoti ekziston vjen nga dëgjimi dhe bëhet një besim i fortë me ndihmën e Frymës së Shenjtë. Ajo që kemi dëgjuar për natyrën dhe karakterin e Perëndisë, e dukshme në Jezu Krishtin, na udhëzon të vendosim besimin tonë tek ai dhe premtimet e tij, edhe nëse përmbushja e plotë e tyre është ende në pritje. Besimi te Zoti dhe fjala e tij e bën të dukshme dashurinë për të. Së bashku ne bëhemi bartës të shpresës që kemi në sovranitetin e Zotit, i cili do të mposhtë çdo të keqe me të mirë, do të fshijë të gjithë lotët dhe do të sjellë gjithçka në rregull.

Për një gjë, e dimë se një ditë çdo gju do të përkulem dhe çdo gjuhë të rrëfejë se Jezusi është Zot, por pastaj e dimë se nuk ka ardhur ende koha. Asnjëri prej nesh nuk ka parë ndonjëherë mbretërinë e ardhshme të Perëndisë. Prandaj, Perëndia pret që ne të mbajmë besim në periudhën e mbetur kalimtare: besimin ose besimin në premtimet e tij, në mirësinë e tij, në drejtësinë e tij dhe në dashurinë e tij për ne si fëmijë të tij. Me anë të besimit ne i bindemi dhe me anë të besimit ne mund të bëjmë të dukshëm mbretërinë e padukshme të Perëndisë.

Me anë të besimit tonë në premtimet e Perëndisë dhe duke zbatuar mësimet e Krishtit në praktikë nga hirin dhe fuqinë e Shpirtit të Shenjtë, ne mund të japim një dëshmi të gjallë të mbretërimit vjen Perëndisë këtu dhe tani, -Ashtu nga veprimet tona, të folurit tonë dhe në se si duam njeri-tjetrin.

nga Joseph Tkach


pdfE padukshme bëhet e dukshme