Nevoja më e madhe e njerëzimit

“Në fillim ishte Fjala, dhe Fjala ishte pranë Perëndisë, dhe Fjala ishte Perëndi... Në të ishte jeta dhe jeta ishte drita për njerëzit. Dhe drita shkëlqen në errësirë ​​dhe errësira nuk e ka pranuar atë." Gjoni 1, 1 - 4 (Bibla e Cyrihut)

Një kandidat i caktuar për zyrën politike në SHBA i kërkoi një agjencie reklamash të bënte një poster për të. Projektuesi komercial i pyeti se cili nga cilësitë e tij do të donte të theksonte.

"Vetëm e zakonshmja," u përgjigj kandidati, "inteligjencë e lartë, ndershmëri absolute, sinqeritet i plotë, besnikëri totale dhe natyrisht modesti".

Me mediat e gjithanshme të sotme, mund të presim që çdo politikan, megjithatë pozitive ai ose ajo, së shpejti të jetë i vetëdijshëm publikisht për çdo gabim, gabim, deklarim të paqartë ose vlerësim. Të gjithë kandidatët, qoftë për parlamentin apo komunitetin lokal, janë të ekspozuar ndaj etjes së mediave për ndjesi.

Sigurisht që kandidatët kanë ndjenjën se duhet ta vënë imazhin e tyre në dritën më të mirë, përndryshe njerëzit nuk do t'u besonin as në asnjë mënyrë. Përkundër dallimeve dhe pavarësisht nga pikat e forta dhe dobësitë personale, të gjithë kandidatët janë qenie njerëzore të brishta. Le të jemi të sinqertë, ata do të duan të zgjidhin problemet e mëdha të kombit tonë dhe botës, por ata thjesht nuk kanë fuqinë apo burimet. Ata vetëm mund të bëjnë çmos për të mbajtur gjërat nën kontroll të arsyeshëm gjatë mandatit të tyre.

Problemet dhe sëmundjet e shoqërisë njerëzore vazhdojnë. Mizoria, dhuna, lakmia, joshja, padrejtësia dhe mëkatet e tjera na tregojnë se ka një anë të errët të njerëzimit. Në realitet, kjo errësirë ​​vjen nga largimi nga Zoti që na do. Është tragjedia më e madhe që njerëzit duhet të durojnë dhe gjithashtu shkaku i të gjitha të këqijave të tjera njerëzore. Në mes të kësaj errësire, një nevojë rritet mbi të gjitha të tjerat - nevoja për Jezu Krishtin. Ungjilli është lajmi i mirë i Jezu Krishtit. Ajo na thotë se drita ka ardhur në botë. "Unë jam drita e botës", thotë Jezusi. "Kushdo që më ndjek nuk do të ecë në errësirë, por do të ketë dritën e jetës." (Gjoni 8:12) Jezu Krishti rivendos marrëdhënien me Atin dhe kështu ndryshon njerëzimin nga brenda.

Kur njerëzit vënë besimin e tyre tek ai, drita fillon të shkëlqejë dhe çdo gjë fillon të ndryshojë. Ky është fillimi i jetës së vërtetë, duke jetuar në gëzim dhe paqe në bashkësi me Perëndinë.

lutja:

Ati Qiellor, ju jeni dritë dhe nuk ka asnjë errësirë ​​në ty. Ne kërkojmë dritën tuaj në gjithçka që bëjmë dhe kërkojmë që drita juaj të ndriçojë jetën tonë, në mënyrë që errësira të na japë rrugën, teksa ecim me ju në dritë. Lutemi për këtë emër të Jezusit, Amen

nga Joseph Tkach


pdfNevoja më e madhe e njerëzimit