Besoni në Zot

besimi në Zot

Besim thjesht do të thotë "besim". Ne mund t'i besojmë plotësisht Jezusit për shpëtimin tonë. Dhiata e Re na thotë qartë se ne nuk shfajësohemi nga asgjë që mund të bëjmë, por thjesht duke besuar në Krishtin, Birin e Perëndisë. Apostulli Pal shkroi: "Pra, le të besojmë tani se njeriu duhet të jetë i drejtë pa veprat e ligjit, vetëm me anë të besimit" (Romakëve 3,28).

Shpëtimi nuk varet aspak nga ne, vetëm nga Krishti! Nëse i besojmë Zotit nuk ka pse të përpiqemi t'i fshehim ndonjë pjesë të jetës sonë prej tij. Ne nuk kemi frikë nga Zoti edhe kur mëkatojmë. Në vend të frikës, ne i besojmë atij se ai kurrë nuk do të ndalet së dashuruari, të qëndrojë pranë nesh dhe të na ndihmojë gjatë rrugës për të kapërcyer mëkatet tona.

Nëse i besojmë Perëndisë, ne mund të kënaqemi me besimin e plotë se ai do të na transformojë në personin që duam që ai të jetë. Kur i besojmë Perëndisë, zbulojmë se Ai është përparësia jonë më e madhe, toka dhe substanca e jetës sonë. Siç u tha Pali filozofëve në Athinë, ne jetojmë, endemi dhe jemi në Perëndi. Ai është më i rëndësishëm për ne sesa çdo gjë tjetër - më e vlefshme se pasuria, paraja, koha, reputacioni dhe madje edhe kjo jetë e fundme. Ne besojmë se Perëndia e di se çfarë është më mirë për ne dhe ne duam t'i pëlqejmë atij. Ai është pika jonë referimi, themeli ynë për një jetë domethënëse.

Ne duam t'i shërbejmë Atij, jo nga frika, por nga dashuria - jo nga indinjata, por me gëzim nga vullneti i lirë. Ne i besojmë gjykimit të tij. Ne i besojmë fjalës dhe mënyrave të tij. Ne i besojmë atij që të na japë një zemër të re, të na bëjë gjithnjë e më shumë si ai, të na bëjë të duam atë që ai e do dhe të vlerësojmë atë që ai e çmon. Ne i besojmë atij se ai gjithmonë na do dhe nuk na jep kurrë.

Përsëri, ne kurrë nuk do të ishim në gjendje të bënim asgjë nga kjo. Është Jezusi që e bën këtë në ne dhe për ne, nga brenda, nëpërmjet veprës transformuese të Shpirtit të Shenjtë. Jemi, me vullnetin dhe qëllimin e Perëndisë, fëmijët e Tij të dashur, të shpenguar dhe të blerë nga gjaku i çmuar i Jezusit.

Apostulli Pjetër shkroi: «Sepse ju e dini se nuk jeni shpenguar nga ecja juaj e kotë në rrugën e etërve me argjend ose ar që prishet, por me gjakun e çmuar të Krishtit si një Qengj i pafajshëm dhe i papërlyer. Edhe pse ai u zgjodh përpara se të hidhej themeli i botës, ai u zbulua në fund të kohës për hirin tuaj »(1. Peter 1,18-20)

Mund ta besojmë Zotin jo vetëm për të tashmen, por edhe për të kaluarën dhe të ardhmen tonë. Në Jezu Krishtin, Ati ynë në qiell shpengon gjithë jetën tonë. Ashtu si një fëmijë i vogël, i patrembur dhe i kënaqur në krahët e nënës së tij, ne mund të qëndrojmë të sigurt në dashurinë e Atit, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë.

nga Joseph Tkach