Krishti qengjin e Pashkës tonë

375 Krishti passahlamm tonë"Sepse qengji ynë i Pashkës u ther për ne: Krishti" (1. Kor. 5,7).

Nuk duam të kalojmë dhe as të anashkalojmë ngjarjen e madhe që ndodhi në Egjipt gati 4000 vjet më parë, kur Perëndia e çliroi Izraelin nga skllavëria. Dhjetë murtaja në 2. Musai, ishte i nevojshëm për të tronditur Faraonin në kokëfortësinë, arrogancën dhe në rezistencën e tij fodulle ndaj Zotit.

Pashka ishte plaga e fundit dhe përfundimtare, aq e tmerrshme saqë të gjithë të parëlindurit, si njerëzit ashtu edhe bagëtitë, u vranë ndërsa Zoti kalonte aty. Perëndia i kurseu izraelitët e bindur kur ata u urdhëruan të vrisnin qengjin në ditën e 14-të të muajit të Abibit dhe ta vendosnin gjakun në arkivën dhe shtalkat e derës. (Ju lutemi referojuni 2. Moisiu 12). Në vargun 11 quhet Pashka e Zotit.

Shumë mund ta kenë harruar Pashkën e Dhiatës së Vjetër, por Perëndia i kujton popullit të Tij se Jezusi, Pashka jonë, u përgatit si Qengji i Perëndisë për të hequr mëkatet e botës. (Johannes 1,29). Ai vdiq në kryq pasi trupi i tij u gris dhe u torturua nga rëna, një shtizë ia shpoi brinjën dhe i rrjedh gjak. Ai i duroi të gjitha këto siç ishte profetizuar.

Na la një shembull. Në Pashkën e tij të fundit, të cilën ne tani e quajmë Darka e Zotit, ai i mësoi dishepujt e tij t'i lajnë këmbët njëri-tjetrit si një shembull përulësie. Për të përkujtuar vdekjen e tij, ai u dha bukë dhe pak verë për të marrë pjesë simbolikisht në ngrënien e mishit të tij dhe në pirjen e gjakut të tij (1. Korintasve 11,23-26, Gjon 6,53-59 dhe Gjoni 13,14-17). Kur izraelitët në Egjipt pikturuan gjakun e Qengjit në arkivën dhe shtalkat e derës, ishte një largpamësi për gjakun e Jezusit në Dhiatën e Re që u spërkat në dyert e zemrave tona për të larë ndërgjegjen tonë dhe për të pastruar të gjitha mëkatet tona. gjaku i tij do të pastrohet (Hebrenjve 9,14 und 1. Johannes 1,7). Paga e mëkatit është vdekja, por dhurata e çmuar e Perëndisë është jeta e përjetshme në Krishtin Jezus, Zotin tonë. Në Darkën e Zotit ne kujtojmë vdekjen e Shpëtimtarit tonë në mënyrë që të mos harrojmë vdekjen e dhimbshme dhe shumë të turpshme në kryq që ndodhi 2000 vjet më parë për shkak të mëkateve tona.

Biri i dashur, të cilin Perëndia At e dërgoi si Qengji i Perëndisë për të paguar shpërblimin për ne, është një nga dhuratat më të mëdha për qeniet njerëzore. Ne nuk e meritojmë këtë hir, por Perëndia na ka zgjedhur me hirin e tij për të na dhënë jetën e përjetshme nëpërmjet Birit të tij të dashur, Jezu Krishtit. Jezu Krishti, Pashka jonë, vdiq vullnetarisht për të na shpëtuar. Ne lexojmë te Hebrenjve 12,1-2 "Prandaj edhe ne, meqenëse kemi një re kaq të madhe dëshmitarësh rreth nesh, le të heqim çdo gjë që na rëndon dhe mëkatin që na zë vazhdimisht në grackë, dhe le të vrapojmë me durim në betejën që na përcakton dhe të shikojmë Jezusit, themeluesit dhe plotësuesit të besimit, i cili, megjithëse mund të kishte pasur gëzim, duroi kryqin, duke përçmuar turpin dhe u ul në të djathtën e fronit të Perëndisë".

nga Natu Moti


pdfKrishti qengjin e Pashkës tonë