Universi në zgjerim

Hiri i Perëndisë është shumë më i madh se gjithësia gjithnjë në zgjerim.
Kur Albert Ajnshtajni botoi teorinë e tij të përgjithshme të relativitetit njëqind vjet më parë (në vitin 1916), ai ndryshoi botën e shkencës përgjithmonë. Një nga zbulimet më novator që ai bëri ka të bëjë me zgjerimin e vazhdueshëm të universit. Ky fakt mahnitës na kujton jo vetëm sa i madh është universi, por edhe një thënie të psalmistit: Sepse aq lart sa është qielli mbi tokë, ai lë që hiri i tij të sundojë mbi ata që i frikësohen. Sa larg është lindja nga perëndimi, aq larg i largon nga ne shkeljet tona (Psalmi 103,11-12)

Po, hiri i Perëndisë është aq tepër real për shkak të sakrificës së Birit të Tij të Vetëm, Zotit tonë Jezu. Fraza e psalmistit, "Larg nga Lindja nga Perëndimi", me vetëdije shpërthen imagjinatën tonë me një madhësi përtej edhe universit të perceptueshëm. Rrjedhimisht, askush nuk mund ta imagjinojë shkallën e shpëtimit tonë në Krisht, sidomos duke pasur parasysh atë që përfshin.

Mëkatet tona na ndajnë nga Perëndia. Por vdekja e Krishtit në kryq ka ndryshuar gjithçka. Hendeku midis Zotit dhe nesh është i mbyllur. Perëndia e pajtoi botën me veten e tij në Krishtin. Ne jemi të ftuar në shoqërimin e tij si në një familje, në marrëdhëniet e përsosura me Perëndinë Triune për gjithë përjetësinë. Ai na dërgon Frymën e Shenjtë, i cili na ndihmon t'i afrohemi dhe t'i kushtojmë jetën nën kujdesin e tij, që të bëhemi si Krishti.

Herën tjetër kur ju shikoni qiellin e natës, mos harroni se hiri i Perëndisë tejkalon të gjitha dimensionet e universit dhe se edhe distancat më të gjata që njohim janë të vogla në krahasim me shtrirjen e dashurisë së tij për ne.

Unë jam Joseph Tkach
Kjo është pjesë e serialit Speaking of LIFE.


pdfUniversi në zgjerim