Kush përcakton veprimet tona?

Shumica prej nesh e duan pikëpamjen se kemi kontroll mbi jetën tonë. Ne nuk duam që dikush tjetër të ketë thënë për shtëpitë, familjet apo financat tona, edhe pse është mirë që dikush të fajësohet kur gjërat shkojnë keq. Në mendimin e humbjes së kontrollit në një situatë të caktuar, ndihemi të pakëndshëm dhe të shqetësuar.

Mendoj, siç lexojmë në disa përkthime të Biblës dhe në disa libra, se duhet të jemi nën drejtimin e Frymës së Shenjtë dhe pastaj ndihemi të pakëndshme. Unë e di se Perëndia, në një kuptim tepër të tensionuar, ushtron kontroll mbi secilën nga veprat e Tij të krijimit. Ai ka fuqinë të bëjë gjithçka me çfarëdo që dëshiron. Por ai "kontrollon" mua?

Nëse ai e bën këtë, si funksionon ai? Shqyrtimi im shkon në këtë mënyrë: Pasi e pranova Jezusin si Shpëtimtarin tim dhe ia dhashë jetën Perëndisë, unë jam nën kontrollin e Shpirtit të Shenjtë dhe nuk mëkato më. Por, duke qenë se ende mëkat, nuk mund të jem nën kontrollin e tij. Dhe, nëse unë nuk jam nën kontrollin e tij, atëherë unë duhet të kem një problem qëndrimi. Por unë nuk dua të heq dorë nga kontrolli i jetës sime. Kështu që unë kam një problem qëndrimi. Kjo tingëllon shumë e ngjashme me rrethin vicioz të përshkruar nga Pali në Romak.
 
Vetëm disa (Përkthime në anglisht) përdorimi i fjalës kontroll. Të tjerët përdorin fraza që i ngjajnë një turneu të udhëhequr ose një ndryshimi me mendjen. Disa autorë flasin për Shpirtin e Shenjtë përsa i përket kontrollit. Meqenëse nuk jam adhurues i pabarazisë së përkthimit, kam dashur të arrij deri në fund të kësaj. Pyeta ndihmësin tim të hulumtimit (burri im) të kërkojë fjalët greke për mua. Në Romakët 8, vargjet 5 deri 9, fjala greke për kontroll nuk përdoret as! Fjalët greke janë "kata sarka" ("Pas mishit") dhe kata pneuma ("Pas mendjes") dhe nuk kanë asnjë funksion kontrolli. Përkundrazi, ata përfaqësojnë dy grupe njerëzish, ata që janë të përqendruar në mish dhe nuk i dorëzohen Zotit, dhe ata që janë të përqendruar në Frymë dhe përpiqen të kënaqin dhe t'i binden Perëndisë. Fjalët greke në vargje të tjera për të cilat dyshoja nuk do të thoshin as "kontroll".

Fryma e Shenjtë nuk na kontrollon; ai kurrë nuk përdor dhunën. Ai na udhëzon me butësi, ndërsa i dorëzohemi Atij. Fryma e Shenjtë flet në një zë të qetë dhe të butë. Na takon t'i përgjigjemi atij.
 
Ne jemi në frymën kur fryma e Perëndisë banon në ne (Romakëve 8,9). Kjo do të thotë që jetojmë sipas frymës, ecim me të, kujdesemi për gjërat e Zotit, i dorëzohemi vullnetit të tij në jetën tonë dhe drejtohemi prej tij.

Kemi të njëjtat zgjedhje si Adami dhe Eva, ne mund të zgjedhim jetën, ose mund të zgjedhim vdekjen. Perëndia nuk dëshiron të na kontrollojë. Ai nuk dëshiron makina apo robota. Ai dëshiron që ne të zgjedhim jetën në Krisht, dhe le të na udhëheqë fryma e tij përmes jetës. Kjo është padyshim më e mirë, sepse nëse e prishim gjithçka dhe mëkati, nuk mund ta fajësojmë Perëndinë. Nëse e zgjedhim vetveten, atëherë nuk kemi asnjeri, por vetën që mund të fajësojmë.

nga Tammy Tkach


pdfKush përcakton veprimet tona?