Drita shkëlqen

drita shkëlqen Në dimër vërejmë se si bëhet errësirë ​​herët dhe netët zgjasin më shumë. Errësira është një simbol për ngjarjet e zymta të botës, errësirën shpirtërore ose të keqen.

Barinjtë ua kushtonin deleve të tyre natën në fushën afër Betlehemit, kur befas u rrethuan nga shkëlqimi rrezatues: "Dhe engjëlli i engjëllit erdhi tek ata dhe qartësia e Zotit shkëlqeu rreth tyre; dhe ata ishin shumë të frikësuar » (Lluka 2,9).

Ai foli për një gëzim të madh që duhet t'u vinte atyre dhe të gjithë njerëzve, "sepse sot është Shpëtimtari që lindi Krishtin". Barinjtë shkuan atje, panë Maria dhe Josef, fëmija i mbështjellë me pelena, e lavdëruan dhe lëvduan Perëndinë dhe njoftuan atë që kishin dëgjuar dhe parë.

Kjo është gëzimi i madh që engjëlli u shpall barinjve, njerëzve të thjeshtë të margjinalizuar në fushë. Këto përhapin lajmin e mirë kudo. Por historia premtuese nuk ka mbaruar ende.
Kur Jezui më vonë u foli njerëzve, u tha atyre: «Unë jam drita e botës. Kush më ndjek mua nuk do të ecë në errësirë, por do të ketë dritën e jetës » (Gjoni 8,12).

Në historinë e krijimit, fjala e Biblës ju zbulon se Krijuesi e ndau dritën nga errësira. Prandaj, nuk duhet të të befasojë, por mund të të befasojë që vetë Jezusi është drita që të ndan nga errësira. Nëse e ndiqni Jezusin dhe besoni fjalën e tij, nuk po ecni në errësirën shpirtërore, por keni dritën e jetës. Me fjalë të tjera, nëse drita e jetës banon në ju, ju jeni një me Jezusin dhe Jezusi shkëlqen përmes jush. Ashtu siç Ati është një me Jezusin, edhe ju jeni me Të.

Jezusi ju jep një mandat të qartë: «Ju jeni drita e botës. Pra, le drita jote të shkëlqejë para njerëzve, në mënyrë që ata të shohin veprat e tua të mira dhe të lavdërojnë Atin tënd Qiellor » (Mateu 5,14 dhe 16).

Nëse Jezusi jeton në ju, ai shkëlqen përmes jush te qeniet njerëzore. Si një dritë e ndritshme, ajo shkëlqen në errësirën e kësaj bote dhe kënaqet me këdo që tërhiqet nga drita e vërtetë.
Ju inkurajoj që drita juaj të shkëlqejë shkëlqyeshëm këtë Vit të Ri.

nga Toni Püntener