Neugepflanzt

190 u ripërpunua "Ata janë si një pemë, e mbjellë rishtas në rrjedhjet e ujit, e cila sjell frytet e saj në kohën e saj dhe gjethja e saj nuk thahet" (Psalmi 1: 3),

Kopshtarët nganjëherë sjellin një fabrikë në një vend më të mirë. Në qoftë se ajo është në një enë, ajo mund të zhvendoset lehtësisht për të marrë më shumë rrezet e diellit apo hije, e cila gjithmonë kërkon bimore. Ndoshta bimëve është gërmuar tërësisht nga rrënjët dhe transplantuar aty, ku ata mund të rriten më mirë.

Shumica e përkthimeve të Psalmit 1: 3 përdorin fjalën "mbjellë". Sidoqoftë, fjala "mbjellë rishtazi" përdoret në Biblën e Përbashkët Angleze. Ideja është që ata që kënaqen me udhëzimin e Zotit të veprojnë si grup ose individualisht si një pemë që është riparuar. Përkthimi në anglisht "Mesazhi" e përshkruan kështu: "Ata janë një pemë e mbjellë rishtas në Eden, e cila sjell fruta të freskëta çdo muaj, gjethet e të cilave nuk thahen dhe që lulëzojnë gjithmonë".

Në tekstin origjinal hebraik ekziston folja «schatal», që do të thotë «fut», «transplantuar». Me fjalë të tjera, pema zhvendoset nga ku ishte më parë në një lokacion të ri, në mënyrë që të lulëzojë fllad dhe të sjellë më shumë fruta. Më vjen ndër mend ajo që thotë Krishti në Gjonin 15:16: "Ju nuk më zgjodhët mua, por unë ju zgjodha ju dhe vendosa që të shkoni dhe të jepni fryte dhe të mbeteni fryti juaj".

Paralelja është e jashtëzakonshme. Jezusi na zgjodhi të jemi pjellorë. Por, që të rriteshim, duhet të prekeshim në frymë. Pali e merr këtë koncept duke shpjeguar se besimtarët prodhojnë fruta sepse ata jetojnë dhe ecin në Shpirtin në të cilin janë themeluar. "Siç e keni marrë tani Zotin Jezus Jezus, ashtu ecni në të, të rrënjosur dhe të ndërtuar në të dhe të forcuar në besim, siç u mësuat duke qenë të bollshëm në falënderim" (Kolosianëve 2: 7).

Gebet

Faleminderit, o Atë, për të na zhvendosur nga pika e vjetër e fillimit në një jetë të re, të vendosur fort në Jezusin dhe të sigurt në Të, në Emrin e Tij lutemi. Amen.

nga James Henderson


pdfNeugepflanzt